Overheid steekt 200 miljoen euro in MKB-Actieplan

Overheid steekt 200 miljoen euro in MKB-Actieplan

Door: FHI, federatie van technologiebranches

De overheid steekt tot en met 2021 circa 200 miljoen euro in het aanpakken van knelpunten in het MKB op het gebied van personeel, digitalisering en financiering.

Het zogeheten MKB-Actieplan is opgesteld naar aanleiding van een ‘MKB-tour’ door Nederland van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De staatssecretaris tourde door Nederland en ondervroeg ondernemers in het midden- en kleinbedrijf over de meestvoorkomende problemen. Het kabinet zegt dat het MKB-actieplan uitvoering geeft aan de ambities uit het regeerakkoord om het ondernemersklimaat in Nederland te versterken.

De toegezegde 200 miljoen euro van het Actieplan wordt besteed aan een breed scala aan maatregelen op de thema’s menselijk kapitaal (Techniekpact, talentprogramma’s), financiering (verhoging maximum SEED, opschalen regionale financieringstafels, stimuleren alternatieve financiering, tijdig betalen), digitalisering, toepassing van innovatie (ophoging MIT, Innovatiekrediet, SBIR) en voor regionale samenwerking (opschaling regionale best practices van initiatieven voor het brede mkb).

De Rijksoverheid noemt de volgende concrete actiepunten en maatregelen:

  • Menselijk kapitaal: projecten zoals Verzilver je talent, MKB!dee en Katapult: koppelen van studenten en bedrijven. Intensivering van circa 25 miljoen euro.
  • Programma versnelling digitalisering mkb, beginnend met regionale praktijktesten. Voor dit versnellingsproject en de aanpak cybersecurity wordt hiervoor in vier jaar tijd circa 31 miljoen euro uitgetrokken.
  • Toegang tot passende financiering met zogeheten regionale financieringstafels.
  • Intensivering van andere financiële instrumenten, zoals SEED: ruim 16 miljoen euro.
  • Ophoging van budgetten voor innovatie en kennisdeling, zoals MIT, SBIR, Innovatiekrediet en start Thematische Technology Transfer, opgeteld circa 123 miljoen euro.
  • MKB-toets om regeldruk te beperken en structureel overleg met ondernemers daarover.

MKB-samenwerkingsagenda

Het kabinet heeft ook de MKB-samenwerkingsagenda opgesteld. Daarin staat de regio centraal. Sinds 2015 werken Economische Zaken, provincies, MKB-Nederland en de Topsectoren samen op basis van de MKB-samenwerkingsagenda. De huidige MKB-samenwerkingsagenda is geactualiseerd voor 2018-2019. Eén van de afspraken uit de agenda is dat Economische Zaken en provincies samen, via de MIT-regeling, circa 64 miljoen euro per jaar vrijmaken voor innovatieve ideeën van mkb-ondernemers.