Smart Phone en Microfluidica

Smart Phone en Microfluidica

Door: FHI Digitale Service

Blended Reality for Life

Tekst Kees Groeneveld, Fotografie HP

Ook Ali Tinazli van HP keynote bij MicroNano Conference in Amsterdam

HP kennen we van de pc’s. Binnen FHI was de volledige naam, Hewlett Packard, voorheen ook bekend van de test & meet instrumenten in de elektronica en laboratorium analyse apparatuur. Die twee activiteiten staan nu op eigen benen, Keysight Technologies en Agilent. Des te opmerkelijker is het dat de in Duitsland gepromoveerde bionanotechnoloog dr. Ali Tinazli binnen het huidige HP de functietitel draagt ‘Senior Director, Global Head Healthcare & Life Sciences Strategy’ en daarmee deel uitmaakt van de CTO-offi ce van het mega-bedrijf. Tinazli is één van de top keynote speakers tijdens de International MicroNano Conference op 13 en 14 december in Amsterdam. Hij komt uitleggen wat gedistribueerde intelligentie via mobiele devices kan toevoegen aan microfluidica en hoe de life science wereld daar baat bij heeft, en vice versa.

“Ja, mijn achtergrond is deep science moleculaire biologie, single cell biology. Maar mijn key intrest is hoe je van science naar applicaties, commercialisatie komt.” Tinazli praat rap. Als interviewer kom je er nauwelijks tussen. “Na mijn promotie kwam ik via Applied Biosystems in Oostenrijk bij Sony DADC terecht, business development voor partnership met life science bedrijven. Via Sony maakte ik kennis met de ‘commercialisation drive’ in de US. Zo raakte ik in Silicon Valley betrokken bij start-ups en maakte ik vorig jaar de move naar HP.”

Wat brengt Tinazli er toe om naar Amsterdam te komen?

“Jullie hebben in Nederland een exciting academic community”, weet deze wereldburger. Hij noemt Groningen, weken voordat bekend wordt dat Ben Feringa de Nobelprijs krijgt. “Ik heb zelf nog in het MESA+ lab gewerkt en in Leiden. Philips is een asset en Biocartis (bedrijf in Mechelen dat nieuwe moleculaire diagnostiek op de markt brengt, red.) is één van de beste start-ups in Europa. Ik zie great efforts in Europa. Als HP zoeken we naar start-ups om mee samen te werken. In Berlijn zijn we ‘enabling’ voor telemedicine, microtech en microfl uidics in cell arrays.”

Dan de keynote op de micronano conference. Wat gaat Tinazli daar vertellen, wat wordt de boodschap?

“Ik begin bij de vraag hoe het komt dat microfluidica nog niet ‘full successful’ is. Dat succes komt er nu aan dankzij de combinatie met AI, Artificial Intelligence. Sample Preparation becomes exciting. Bedrijven gaan nu zien hoeveel vrijheid het geeft om microfluidica in te zetten in combinatie met AI en machine learning. Er komen nieuwe microfluidica tools aan, nieuwe sample preparation propositions. Mijn boodschap zal zijn dat microfl uidics only make sense in the right application context.”

Wat verwacht Tinazli te bereiken met zijn voordracht?

“Ik hoop en verwacht discussie. En in het verlengde daarvan, nieuwe contacten voor HP in Europa, die leiden tot nieuwe samenwerkingsprojecten.”

Hoe kijkt Tinazli aan tegen publiek/private samenwerking?

“Door de schaalgrootte en de sterk ontwikkelde Venture Capital cultuur, is er in de US meer geld beschikbaar dan in Europa. Het Horizon 2020 programma is heel goed voor de domestic high tech in Europa, dat zijn nice programs. Wat in Europa niet zo goed is ontwikkeld, is de clinical research.”

“Kleinere bedrijven zouden voor de automatisering van fluidica moet proberen de verbinding te maken met bigger companies.” Wat Tinazli ook uit ervaring weet is dat risico-investeerders in Duitsland conservatiever zijn dan in de VS.

Hoe gaat kijkt Tinazli zelf aan tegen technologie start ups?

“Waar we aan de investeringskant altijd naar zoeken is een ‘great idea’ in combinatie met een ‘great team’. Money never is the issue. It only could be a limiting aspect.” Tinazli ziet nog steeds een toename van ‘convergence of technology’. Hij noemt Nestlé als voorbeeld om te illustreren dat de voedingmiddelen industrie nu ook metabolomics technologie omarmt. Opnieuw wijst de HP strategie man op ‘computation’ als de cruciale beperkende factor voor de ontwikkeling van medische producten.

Wat is uw persoonlijke betrokkenheid bij start ups?

“Ik zit in de board van verschillende startende bedrijven. Mijn rol is daarbij vooral om te adviseren over de te volgen strategie.” Lijkt me een goed plan als u tijdens de MicroNano Conference mee doet in de jury die de pitches gaat beoordelen voor de ‘start-up of the year’ die we weer gaan kiezen. “I would be happy to do that. Looking forward to it. See you in Amsterdam next December!”