Study on the Evaluation of the Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU (EMCD)

Study on the Evaluation of the Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU (EMCD) Door: FHI federatie van technologiebranches

Als bestuur houden we jullie graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen ons vakgebied en daarbij kunnen we jullie hulp goed gebruiken. Zo kreeg ik enige tijd geleden de tip vanuit de vereniging dat er een rapport was uitgebracht door de Europese commissie getiteld: ‘Study on the Evaluation of the Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU (EMCD)’. Via deze link kunnen jullie dit rapport zelf kosteloos downloaden.

Het artikel begint met een terugblik waarin gesteld wordt dat de EMC richtlijn inmiddels zo’n 30 jaar bestaat en tot op heden nooit geëvalueerd is. Vandaar dat er nu onderzoek is gedaan naar nut en noodzaak van de richtlijn waarbij men zich gericht heeft op 5 specifieke onderwerpen: doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie (inclusief geschiktheid voor het beoogde doel), samenhang en EU-meerwaarde van de richtlijn. Voor de uitkomsten verwijs ik jullie graag naar het betreffende rapport.

Mochten er meer onderwerpen zijn die jullie graag gedeeld zien via de vereniging, laat het ons weten via info@emc-esd.nl.