Subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+) verbreed

Subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+) verbreed Door: FHI

De subsidiemodule Hernieuwbare Energie (HER) veranderd niet alleen zijn naam, maar wordt ook verbreed onder de naam Hernieuwbare Energietransitie (HER+). De regeling gaat vanaf 1 september lopen en meer soorten projecten kunnen hier nu voor in aanmerking komen. De HER+ richt zich op projecten die tot kosteneffectieve CO2-reductie leiden.

De HER+ kan worden aangevraagd als u als bedrijf een project heeft dat zich richt op onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatie oplossingen die moeten leiden tot een CO2-reductie in 2030. De ideeën moeten zorgen voor een besparing op de uitgaven van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++); die inmiddels gesloten is.

Voor de HER+ komen ook meer type projecten in aanmerking. Denk hierbij aan het opzetten van de af- of opvang van waterstof. Ook projecten die de productie van windenergie op zee goedkoper maken, komen in aanmerking. Dit geldt ook voor ideeën die opwekking en opslag van hernieuwbare energie combineren.

De subsidieregeling staat open van 1 september tot en met 31 maart 2021 17.00 uur. De totale subsidiepot bedraagt 30 miljoen euro. Voorstellen zullen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Er wordt doorgegaan tot het bedrag is uitgeput en dit kan dus eerder zijn dan de eerder genoemde einddatum.

Als initiatiefnemer kan het projectidee nu al getoetst worden. Zie daarvoor deze link.