Terugblik LabSafety event 2019

Terugblik LabSafety event 2019 Door: FHI, federatie van technologiebranches

Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid, ook niet in het lab. Dat was de rode draad in het lezingenprogramma van het LabSafety event 2019 waar 317 bezoekers werden ingelicht over de laatste ontwikkelingen en producten in de schijnwerpers stonden.

Het lezingenprogramma in de Reehorst in Ede werd afgetrapt door Henri Géron, verbonden aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij maakte duidelijk dat de blootstelling aan gevaarlijke stoffen een onderschat probleem is. Géron, die eerder met FHI over dit onderwerp sprak, haalde onder andere de Chroom 6-problematiek aan.

Erwin Theelen van Tenviro hield een interessant betoog over het etiketteren van monsters en labmengsels en de benodigde CLP-classificatie. De oude pictogrammen zijn in de ban gedaan, maar wat zijn de precieze regels en uitzonderingen op de huidige richtlijnen? Theelen wees op een door hemzelf ontwikkelde online tool voor CLP-classificatie die het leven van een laboratoriummedewerker weer wat makkelijker kan maken.

Tijdens de lezing van Gijsbert van Willigen werd dieper ingegaan op de vraag wie er verantwoordelijk is voor het veilig werken in een lab. In zijn presentatie vertelde Van Willigen aan de hand van tal van voorbeelden hoe veiligheidsprocedures in een laboratorium vergeten of genegeerd worden. Hij stelde al eerder tegenover FHI dat het veilig werken in een dergelijke omgeving inspanning vergt van meerdere partijen.

Juiste plaatsing

Microbiologische veiligheidskasten verkleinen ook de kans op ongelukken, maar dan moet er wel goed worden nagedacht over bijvoorbeeld de plaatsing. Martijn van Rooij van ValidR gaf tips over hoe deze veiligheidskasten het beste geplaatst kunnen worden. In een daaropvolgende lezing ging Marloes Nieuwenhuis in op de vraag hoe HBO-studenten goed voorbereid kunnen worden voor het zo veilig mogelijk werken in een labomgeving. Het viel haar bijvoorbeeld op dat studenten na het lopen van een stage vaak niet meer automatisch hun veiligheidsbril opzetten als zij het lab betreden. Daar lijkt dus ook een taak weggelegd voor bedrijven en instellingen.

Bij het onderwerp veiligheid in het lab spelen ook BHV’ers een rol. Rob Kerste van de TU Delft vertelde tijdens zijn lezing over de verschillende rollen die bedrijfshulpverleners zijn toebedeeld. Want zij moeten in de praktijk binnen de TU ook om kunnen gaan met zaken als stikstof, lasers, radioactieve bronnen, afdeling waar met nanodeeltjes wordt gewerkt en met biologisch materiaal.

Marcel de Munck sloot het seminarprogramma van het LabSafety event 2019 af met een lezing over stress. De Munck gaf aan dat de menselijke stressreactie een nuttige rol speelt, maar ook in de weg kan zitten. Enigszins geruststellend vertelde hij ook dat het omgaan met stress te trainen valt.

Na afloop wachtte de borrel. Ook kregen de bezoekers van LabSafety zo een laatste kans om de stands van de 22 exposanten te bezoeken om zo de laatste producten en diensten rondom laboratoriumveiligheid op orde te krijgen.