Uitnodiging Minisymposium Stoffen 7 oktober

Uitnodiging Minisymposium Stoffen 7 oktober Door: FHI

Op 7 oktober organiseren het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), VNO-NCW, de VNCI en de WECF het Minisymposium Stoffen. Het thema van dit symposium is: opkomende stoffen in lozingen. Het evenement vindt vanwege de coronacrisis online plaats.

In bijvoorbeeld het waterdomein wordt regelmatig een stof gevonden waarvan de gevolgen voor het milieu niet bekend zijn. Deze zogenaamde opkomende stoffen kennen geen normen of richtwaarden. Daarom kunnen deze een risico vormen voor de waterkwaliteit of het drinkwater.

Gedurende het symposium wordt ingegaan op de volgende vragen: hoe ga je in de praktijk om met deze stoffen? Wat wordt er gedaan met innovatie en preventie in de medicijnstoffenketen? Hoe ziet de vergunningen aanpak eruit? Wat wordt precies bedoeld met de transparantie over Persistente Mobiele en Toxische stoffen (PMT)? Gecompliceerde vragen waar gedurende de middag antwoorden op worden gegeven door experts vanuit het bedrijfsleven en de overheid.

De inloop van het programma is van 13.15 tot 13.30 uur. Vervolgens zijn er vier presentaties met aansluitend een pauze en een paneldiscussie. Het minisymposium wordt voorgezeten door Manon Bloemer, directeur VNCI. Gedurende deze discussie wordt ingegaan op de praktijkervaringen met loze stoffen en is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Het symposium eindigt om 16.30 uur.

Aanmelden kan via Minisymposiumstoffen@minienw.nl. De deadline voor aanmelden is 1 oktober en na registratie ontvangen deelnemers een Webex link met verdere toelichting.