Verschuiving ALV en betrokkenheid Kennismarkt

Verschuiving ALV en betrokkenheid Kennismarkt Door: FHI federatie van technologiebranches

De Algemene ledenvergadering van de Nederlandse EMC-ESD vereniging stond gepland in juni bij de Technische Universiteit Eindhoven. Er worden nu gekeken naar de mogelijkheden later dit jaar en digitale mogelijkheden. Zodra hierover meer bekend is wordt u direct geïnformeerd.

In combinatie met de ALV zal ook op dezelfde dag de EMC en ESD Kennismarkt georganiseerd worden. De kennismarkt heeft als doel vraag en aanbod van kennis en technologieën op het gebied van ElektroMagnetische Compatibiliteit (EMC) en ElectroStatic Discharge (ESD) bij elkaar te brengen.

Bij diverse universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen is veel knowhow aanwezig op het gebied van EMC en ESD. We willen dan ook graag deze groep uitnodigen om deze kennis te delen en lopende onderzoeken onder de aandacht te brengen. Hiernaast biedt de kennismarkt ook de mogelijkheid voor bedrijven (van klein tot groot) om EMC en ESD gerelateerde vragen / praktijkcases voor te leggen aan de aanwezige experts.

Heeft u interesse om op deze manier betrokken te zijn bij de EMC en ESD kennismarkt, neem dan contact op met Marc Berkouwer.