Wat is het Nationaal Groeifonds?

Wat is het Nationaal Groeifonds? Door: FHI

Het kabinet trekt de komende vijf jaar twintig miljard euro uit voor een investeringsfonds. Dit fonds moet bijdragen aan de economische groei van Nederland. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Wopke Hoekstra van Financiën hebben het Nationaal Groeifonds inmiddels gepresenteerd. De miljarden moeten vooral ten goede komen aan de volgende speerpunten: kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, en ontwikkeling & innovatie.

Het Nationaal Groeifonds, in de wandelgangen ook wel ‘Wopke-Wiebesfonds’ genoemd, is uitsluitend bedoeld voor eenmalige publieke investeringen. Het fonds krijgt een eigen begroting en zal worden voorgezeten door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze commissie beoordeelt de ingekomen voorstellen. De Tweede Kamer moet instemmen met de verdeling van de gelden over de eerder genoemde speerpunten.

Het doel van dit investeringsfonds is om ervoor te zorgen dat de Nederlandse welvaart voor de komende twintig tot dertig jaar vergroot wordt. Uitdagingen in de economie liggen op het vlak van de gezondheidszorg, klimaatverandering en vergrijzing. Oplossingen vergen innovaties en grote eenmalige investeringen die buiten de huidige Nederlandse begroting vallen.

De oplossingen worden aangedragen door (mkb-)bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen. Dit moeten projecten zijn die zich richten op bijvoorbeeld infrastructuur, onderwijs en menselijk kapitaal. Denk hierbij aan innovaties waarmee de productiviteit van Nederland als geheel toeneemt of het aanleggen van nieuwe spoorlijnen.

Het voorstel wordt vervolgens gescreend door de fondsbeheerders. Hier gelden verschillende toegangseisen voor. Zo moet de omvang van het project minimaal dertig miljoen zijn en mag het niet vallen onder andere (overheids-)regelingen en reguliere uitgaves. Vervolgens gaat het voorstel naar een onafhankelijke commissie die een advies geeft en het al dan niet voorlegt aan het kabinet.

Meer weten? Of van plan een projectaanvraag in te dienen? Hou dan deze pagina in de gaten. De verwachting is dat er begin 2021 aanvragen kunnen worden gedaan. FHI zal hier dan ook over berichten.