Werkgevers: budget persoonlijke ontwikkeling is arbeidsvoorwaarde

Werkgevers: budget persoonlijke ontwikkeling is arbeidsvoorwaarde

Door: FHI, federatie van technologiebranches

Het investeren in de persoonlijke ontwikkeling van werkenden moet als een volwaardige arbeidsvoorwaarde worden aangemerkt. Afspraken over budgetten voor scholing en ontwikkeling moeten dan ook standaard als onderdeel worden gerekend van het totale beloningspakket dat werknemers ontvangen, en niet als 'extra'tje'.

Scholing is een noodzakelijke investering, die essentieel is voor de toekomstige positie van werkenden op de arbeidsmarkt. Het belang van scholing op de werkplek moet dan ook beter onderkend worden. Dat zeggen MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN in hun arbeidsvoorwaardennota van 2019. In deze nota, 'Klaar voor veranderend werk' geheten, geven de werkgevers aan wat hun prioriteiten zijn voor het arbeidsvoorwaarden- en cao-overleg in het komende jaar.

CAO's

Door afspraken over budgetten voor scholing en duurzame ontwikkeling standaard onderdeel van het totale beloningspakket te maken zetten we een stap in de goede richting. Veel cao's kennen al regelingen waarmee werknemers geld voor persoonlijke ontwikkeling en scholing kunnen krijgen, maar zaak is dat die uitgebouwd en zwaarder gewaardeerd worden. Dat betekent dat een groter deel van de loonruimte naar dergelijke regelingen moet gaan, als onderdeel daarvan en dus niet 'on top of', aldus de organisaties.

Lees ook: checklist arbeidsvoorwaarden 2019 (pdf)