Anadis Instruments Benelux

UV-, Vis-, NIR-, MIR-, FL-spectrometrie voor lab. en proces: UV-, Vis-, NIR- en FL- lab.spectrometers, (fiber)Diode Arrayspectrometers en FT NIR- en FT MIR-spectrometers voor lab. en proces. Spectrometriebemonstersystemen: vloeistoffen, vaste stoffen en gassen. Referentiemateriaal voor UV, Vis, NIR, MIR en FL. Spectrometriesoftware. FTIR en mobiele luchtmonitorsystemen. FTIR oppervlakte-analysers. Brandstof - en olie analysers. FT MIR Vacuum-vochtgehalte-analysers (10ppb), Vochtgehaltemeters van vaste stoffen. Plasma cleaners Laboratorium persen. Contactloze laboratorium en proces meetsystemen voor: laagdiktemetingen, kleurmeting, laagdiktemetingen van organische film zoals olie. UV-VIS-NIR spectrale beeld/kleur herkenning. Imaging. Onderhoud, kalibraties, reparaties

Naw gegevens

Guadeloupestraat 30
1339ME Almere
NEDERLAND

Tel: 0365214190
De heer E. Waardenberg
info@anadis.nl
anadis.nl