FHI Digitale Service

De website van FHI trekt wekelijks zo'n 3.000 bezoekers. FHI wil hier gebruik van maken door de leden een sterk digitaal podium te geven voor betere vindbaarheid en meer ruimte voor profilering. Leden van FHI kunnen hun bedrijfsvermelding upgraden naar een basisprofiel of een mini-site voor veel extra opties. Als gebruiker kunt u inloggen op mijn fhi en verschijnt er een dashboard, waar u in één oogopslag de statistieken van uw profiel kan inzien. Ga voor meer informatie naar Digitale Service.

Naw gegevens

Leusderend 12
3832 RC Leusden
NEDERLAND

Tel: (033) 465 75 07
Mevrouw L. van der Smeede
digitaleservice@fhi.nl
fhi.nl/digitaleservice/

Nieuws

Invitational conference over klinisch onderzoek medische hulpmiddelen

26/09/2016De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op naleving van de wetgeving met betrekking tot medische hulpmiddelen, waaronder ook het klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen. Vanuit haar toezichthoudende taken...

Lees meer

Uitbreiding registratieplicht transparantieregister zorg

26/09/2016Met ingang van 1 januari 2017 wordt de verplichting tot openbaarmaking van interacties in het Transparantieregister Zorg uitgebreid. Als gevolg van deze aanpassing moeten alle dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten met alle...

Lees meer

Tweede Notified Body Medische Hulpmiddelen in Nederland Gericht op MKB, spin-off’s en start-up’s

12/09/2016Sinds november 2015 is DARE!! Medical Certifications uit Woerden door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen als Notified Body voor de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD). Intensief traject Aan...

Lees meer

Brancheverenigingen pleiten voor heldere, landelijke aanpak BTW tarieven

05/09/2016* Bron Financieel Dagblad 30-08-2016 Onduidelijkheid over btw-tarieven voor medische hulpmiddelen leidt tot oneerlijke concurrentie op de markt. Dat stellen de FHI, de Nederlandse brancheorganisatie voor medische technologie, en Nefemed,...

Lees meer

Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT

05/09/2016Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Het doel van deze wet is de bezoldigingen van topfunctionarissen in de...

Lees meer