Veolia Water Technologies

Water is een interessant medium. Het transporteert warmte, zouten, voedingsstoffen, afvalstoffen en vaste delen binnen organismen en bedrijven. Water is schoon of vuil, afhankelijk van het doel waar je het voor wilt gebruiken. Water geraakt nooit op, maar is niet overal beschikbaar. Water is van iemand en kost dus geld. Te weinig water is niet goed, teveel ook niet, het blijft zoeken naar een balans. Waterhergebruik is soms nodig, soms economisch, soms beter voor het milieu, maar soms ook niet.

Water blijft een puzzel en wij van Veolia Water Technologies Netherlands werken graag mee om die voor u op te lossen.

Onze missie
Veolia Water Technologies Netherlands levert oplossingen voor watervraagstukken in Nederland waarin wij de door Veolia ontwikkelde technologieën met hun kennis en ervaring door lokale teams in de markt zetten, installeren en indien gewenst onderhouden.

De porfolio waaruit wij kunnen kiezen bestaat onder meer uit :
• Het ontwerpen en bouwen van specifieke oplossingen
• Het leveren en installeren van standaard oplossingen
• Het leveren van installaties zodat u die zelf kan (laten) inbouwen
• Mobiele (tijdelijke) waterbehandelingsinstallaties
• Reserve-onderdelen
• Het beheer en onderhoud

Markten waar wij onze kennis en ervaringen leveren zijn onder meer :
• Proces- en afvalwater voor de industrie
• Productie van drinkwater
• Huishoudelijk afvalwater
• Waterbehandeling aan boord van schepen

De applicaties waar onze oplossingen worden ingezet omvatten :
• Het bereiden van proceswater uit grond-, oppervlakte- en drinkwater d.m.v. RO of
ionenwisselaars
• Het ontzouten van wei middels ionenwisselaars
• Afvalwaterbehandeling voor de voedingsindustrie door slib op dragersystemen
• Drinkwaterontharding d.m.v. CO2 geregenereerde ionenwisselaars
• Boiler- en koeltorenbehandeling met chemicaliën
• Slibdestructie door Thermische Druk Hydrolyse
• Waterbehandeling voor gebruik in laboratoria
• En nog vele andere

Onze visie
Voldoende water van afdoende kwaliteit is cruciaal voor zowel de economie als het milieu. De eisen van voedings- en afvalwaterkwaliteit stijgen, alsook de vraag naar hergebruik van water. Wij willen bedrijven helpen om in een afweging van de maatschappelijke en economische kosten de juiste oplossingen te kiezen voor hun watervragen.

Veolia ontwikkelde tools voor het bepalen van de Carbon Footprint en de Water Footprint om de klanten te helpen inzicht te ontwikkelen in de maatschappelijke kosten van hun keuze in waterbehandeling.

Veolia Water Technologies Netherlands wil haar continuïteit garanderen door een brede bezetting van al haar specialiteiten, met name door organische groei, waarbij wordt uitgegaan van de competenties en voorkeuren van haar werknemers. Zij krijgen dan ook kans op opleiding om hun talenten verder te ontwikkelen. Daarnaast werken wij mee aan sector gerichte opleidingen door het inrichten van stageplekken en het meehelpen aan lesprogramma's van studenten.

Veolia Water Technologies Netherlands  is continue bezig met het uitvoeren van onderzoek en proeven om te bepalen hoe technologieën optimaal kunnen functioneren in de voor Nederland geldende omstandigheden. Ook worden er nieuwe technologieën ontwikkeld voor lokale en globale watervraagstukken.
Onze organisatie
Naast schaarste aan natuurlijke middelen, zoals olie en metalen, is er ook schaarste aan mankracht.

Werven, ontwikkelen en vasthouden van talenten hebben hoge prioriteit in onze organisatie. We willen minder afhankelijk zijn van fluctuaties in de Benelux-markt.

Deze ontwikkelingen maken dat je als technologiebedrijf niet stil kunt zitten, maar voortdurend bezig bent met het zoeken naar nieuwe mogelijkheden en mensen. Veolia Water Technologies Netherlands loopt voorop met innovaties op het gebied van waterbehandeling. Daarnaast zijn we een aantrekkelijke werkgever die enthousiaste medewerkers alle kansen biedt. Momenteel heeft Veolia Water Technologies Benelux rond de honderd geschoolde medewerkers.

WOTS Partners