De toekomst van kerncentrales

In deze presentatie wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan de ‘future state’ van nucleaire energie.

Daarvoor begint Jan-Leen Kloosterman met een beeld van de karakteristieken van kernafval. Hoe wordt het kernafval behandeld en welke componenten zijn te recycleren?

Deze problematiek is de basis om tot Generatie 4 reactoren te komen. Zijn deze reactoren nog ver weg of al snel te realiseren? Hoe zit het met concepten op basis van Uranium en Plutonium? Welke nucleaire installaties zijn mogelijk op basis van Thorium als kweekstof? Hierbij zal de spreker ingaan op gesmolten-zout-reactoren (Molten Salt Reactors – MSR). Ook andere toekomstige ontwerpen zoals kleine modulaire reactoren (Small Modular Reactors – SMR), de actuele ontwikkelingen en de relevantie van het bijhouden van de kennis op dit gebied komen aan de orde.

Professor Jan-Leen Kloosterman
TU Delft

Meld u nu aan voor de beurs

Partners