KOBOLD Instrumentatie BV

Professioneel en betrouwbaar

KoboldMessring GmbH, een internationaal vooraanstaande onderneming actief inde Instrumentatie branche, is in 1980 door Dipl.-Ing Klaus J. Koboldopgericht. Onder zijn leiding heeft de onderneming zich onderscheidendoor gepatenteerde technologiën, een hoogwaardige kwaliteitswaarborgingen een vakkundige verkooporganisatie. De merknaam KOBOLD heeft zichsterk ontwikkeld en staat voor kwaliteit en technologischeontwikkeling. In de loop der jaren zijn er wereldwijd talrijke zelfstandige Kobold firma's opgericht.

 

Deinternationale groep wordt door de Directeur-eigenaar Klaus J. Koboldgeleid. De missie van de onderneming is het ontwikkelen, fabriceren enverkopen van meetinstrumenten. Instrumenten ter bewaking of meten van doorstroming, druk, niveau en temperatuur.

 

Deinstrumenten worden in nagenoeg alle marktsegmenten ingezet. Door devele meetprincipes en de voortgaande technische ontwikkelingen wordenaan de hoogste eisen in de verschillende marktsegmenten voldaan. Desterke ontwikkeling van de onderneming is mede gebaseerd op eenuitbreiding van het productenpakket. Dit is terug te vinden in een wereldwijde groei van de Kobold groep.

 

Ontwikkeling

OntwikkelingOnze research-afdeling bestaat uit een aantal ervaren ingenieurs uitverschillende vakdisciplines. Deze afdeling is in staat om snel eenoplossing te bieden voor uw meet-vraagstuk. Wij ontwikkelen vaakproducten in nauwe samenwerking met onze klanten. Zo zijn wij in staatgoed aan de vraag uit de markt tegemoet te komen.

Onze technische- en engineeringsafdelingen ontwikkelen industriële producten in onze Kobold fabrieken.

De technische kennis, samen met de moderne ontwerp-en ontwikkelmethoden, staan in onze fabrieken tot uw beschikking. Hetcontinu contact met onze klanten en het voldoen aan de door u gesteldeeisen en wensen zijn de basis voor ons succes.

Kobold ingenieurs ontwikkelen en testen in eigen laboratoria en test faciliteiten.

Niets wordt aan het toeval overgelaten. Ieder detail is het logische eindresultaat van kwaliteit en ervaring.

 

KOBOLD Messring-Patenten

Ietswaar wij oprecht trots op zijn. De jarenlange ervaring en debekwaamheid van onze technici, ingenieurs en personeel kan niet beter tot uiting gebracht worden dan door onze patenten.

Door de jaren heen hebben wij een respectabel aantal patenten verzameld.Dit succes is een verder bewijs aan onze klanten dat Kobold een innoverende partner is.

 

Fabriceren is onze kracht

De uitbreiding van onze productie en ontwikkel afdelingen en het zelfontwikkelen en fabriceren van de producten leidt tot een drietalbelangrijke voordelen. Ten eerste, korte lijnen tussen de engineeringen productieafdeling verzekerd de mogelijkheid om snel te reageren opnieuwe klantwensen. Dit geeft de mogelijkheid snel op nieuweontwikkelingen in te spelen. Ten tweede, in eigen beheer producerengeeft economische voordelen die uiteindelijk ook de klant ten goedekomt. Tot slot, laat dit systeem een betrouwbare controle toe die een hoog kwaliteitsmanagementsyteem realiseert.

Laatste berichten

Geen artikelen gevonden

WOTS Partners