Inrichting

Omschrijving standaard standbouw

In samenwerking met onze standbouwer biedt de organisatie complete stands aan tegen aantrekkelijke tarieven. De standaardstands zijn beschikbaar vanaf 16 m².  De standaardstandbouw bestaat uit vloerhuur, standbouw, berging, spotjes, elektra, frieslijst, tapijttegels en een registratiesysteem. U bespaart tijd en tegen lage kosten krijgt uw bedrijf toch een professionele uitstraling. Deze stands zijn met verschillende opties verder aan te kleden. Binnenkort kunt u hier de standaard standbouwspecificaties.

Klik hier voor meer informatie over standbouw type Basic, Premium of Professional.
Klik hier voor meer informatie over Paviljoens

Indien u gekozen heeft voor standaard standbouw ontvangt u op een later moment informatie over het doorgeven en aanleveren van stand specificaties.

Omschrijving vrije standbouw
Klik hier voor meer informatie over vrije standbouw.

Meubels

Standaard standbouw
Informatie over de verschillende meubelopties verschijnt binnenkort op deze pagina.

Voor meer vragen over meubelopties, neemt u  contact op met de beursorganisatie.

Wilt u meubels of andere standinrichting bestellen, welke afwijken van de standaard meubelopties? Dit is mogelijk, wij informeren u graag over.

Vrije standbouw
U kunt meubels, keukeninrichting en overige stand inrichting artikelen vooraf bestellen via de webshop van de Jaarbeurs. De webshop van de Jaarbeurs zal in het voorjaar van 2022 openen.

Decoratie

U kunt (groen)decoratie vooraf bestellen via de webshop van de Jaarbeurs. De webshop van de jaarbeurs opent in het voorjaar van 2022.

Ophangdraden, kolommen en vloer

Vloer (belasting en verhogingen) en vloerbedekking (tapijttegels)

Vloerbedekking
Vloerbedekking mag niet kleef- of nagelvast op de vloer worden aangebracht.
U kunt vloerbedekking en tapijttegels vooraf bestellen via de webshop van de Jaarbeurs.

U ontvangt een e-mail van info@wots.nl met de inloglink voor de toegang tot de webshop. Deze link volgt in het voorjaar van 2022.

Vloerbelasting
De toegestane belasting op de vloeren van het gebouw bedraagt maximaal ca. 2.500 kg/m². De vloeren van de hallen zijn afgewerkt met een monoliet afgewerkte betonvloer.

Puntbelasting is niet toegestaan; de krachten moeten altijd gespreid zijn.

Bij het betreden van de hal met een voertuig gaarne de putten ontwijken. Het is niet mogelijk om te graven of boren in de vloer van het Jaarbeurs complex.

Verhoogde vloer/vlonders
Het gebruik van een verhoogde vloer/vlonders wordt aangeraden bij stands met water- en gasleidingen en/of veel elektrische bedrading; de standbouwer kan hierbij adviseren. Bij het gebruik van een verhoogde vloer / vlonders in de stand moet rekening worden gehouden met het volgende:

  • maximale hoogte 10 cm, gemeten vanuit de vloer van het gebouw tot en met de bovenzijde van de vlonder;
  • de zijkanten moeten gesloten zijn en op nette wijze worden afgewerkt;
  • zij dienen binnen de rooilijnen van de stand te worden gelegd;
  • de hoogte van de wanden, incl. de verhoogde vloer / vlonders, dient 3,00 m te zijn.

Deelnemers die hun stand van een verhoogde vloer voorzien worden verzocht rekening te houden met de toegankelijkheid van hun presentatie voor gehandicapten door bijv. de toepassing van afgeschuinde zijkanten of het maken van opritten (die dan wel voldoende breed moeten zijn en geen scherpe kanten hebben), bij voorkeur herkenbaar voor deze bezoekers.

Ophangdraden

In het gebouw is het op de meeste plaatsen mogelijk aan het dak standbouwonderdelen op te hangen. Dispensatie voor het ophangen van standbouwonderdelen kan worden verleend tot een maximum hoogte van 6,00 meter (mits de hoogte van de hal dit mogelijk maakt). Voor iedere stand die hiervan gebruik maakt, ontvangen wij graag een dispensatie-aanvraag, uiterlijk zes weken voor de opbouwperiode.

U kunt ophangdragen vooraf bestellen via de webshop van de Jaarbeurs. De ophangdraden worden verzorgd door Mansveld.  Mansveld is als enige aangewezen om deze werkzaamheden voor WoTS 2022 uit te mogen voeren.

U ontvangt een e-mail van info@wots.nl met de inloglink voor de toegang tot de webshop. De webshop opent in het voorjaar van 2022.

Kolommen (obstakels) in hallen

In sommige hallen van het gebouw komen kolommen voor. De kans dat u zo’n kolom in uw stand heeft is aanwezig. Op de aan u toegezonden beursplattegrond zijn de kolommen (obstakels) nauwkeurig aangegeven en via een codering wordt voor de maatvoering van het betreffende obstakel verwezen naar een aparte schets. De bereikbaarheid/signing van brandhaspels aan kolommen, dient vanuit Brandweervoorschriften gewaarborgd te zijn. In dat geval mag u deze kolommen aftimmeren en als zodanig opnemen in uw standontwerp.

De kosten verbonden aan vervanging of herstel van eventuele door Jaarbeurs Utrecht geconstateerde beschadigingen of verontreinigingen worden aan de exposant in rekening gebracht.

Verhuur IT

Verhuur van IT en MultiMedia apparatuur

U kunt IT en MultiMedia apparatuur vooraf bestellen via de webshop van de Jaarbeurs.

U ontvangt een e-mail van info@wots.nl met de inloglink voor de toegang tot de webshop. De webshop zal in het voorjaar van 2022 openen.

WOTS Partners