IOT, IN DE PRAKTIJK

In mijn lezing ga ik vooral de praktische kant belichten aan de hand van recente projecten.
Met name de project aanpak en de route van Proof of Concept naar gerealiseerd product zal daarbij worden behandeld aan de hand van een praktijk case. Vanaf de oprichting is SallandElectronics bezig geweest met Machine to Machine (M2M) projecten, wat wij nu kennen als de Internet of Things. Inmiddels hebben wij een eigen platform ontwikkeld, in de presentatie zal worden ingegaan op de keuzes welke wij gemaakt hebben om succesvol IoT te kunnen implementeren.

Herman Tuininga, SallandElectronics

Terug naar het programma

WOTS Partners