Seminars met eindgebruikers

Exposantennieuws World of Automation, World of Automation, Exposantennieuwsbrief World of Automation

Voor de World of Automation nodigen we topsprekers uit om een keynote te geven binnen één van de volgende thema’s: “IoT & Industrie 4.0”, “Waterstof”, “Food, Feed & Beverage” en “5G binnen de industrie”. Daarom komen we graag in contact met eindgebruikers uit verschillende segmenten die een van deze thema’s kunnen uitdiepen. Ook experts van onderzoeksinstellingen of uit de publieke sector zijn meer dan welkom voor het houden van een lezing.

Door in een seminarprogramma samen te werken met producerende bedrijven of eindgebruikers worden er voor de bezoeker herkenbare thema’s aangekaart. Denk bijvoorbeeld aan een lezing waarin een klant het proces uitlegt hoe hij is overgegaan tot de keuze voor een bepaalde technologie. Iedereen heeft de mond vol over Industrial Internet of Things, maar waar loop je als eindgebruiker precies tegenaan bij de concrete implementatie van slimme sensoren?

Heeft u een interessante case in gedachten en wilt u deze aandragen voor een presentatie tijdens WoTS 2020? Dan horen we dat graag van u. In overleg met het projectteam en de beurscommissie wordt dan een keuze voor de precieze programmering gemaakt.

Meer informatie over de projecten en seminars kunt u op de website vinden van World of Automation.

Wellicht zijn er ook projecten en seminars van andere WoTS-werelden voor u interessant. Bekijk de website voor een overzicht van Industrial Processing en World of Motion & Drives.

 

WOTS Partners