PCBA Visualizer
Printed Circuit Board Assembly Visualizer
Dit is een voor Eurocircuits klanten gratis te gebruiken smart tool in hun online klantaccount waarmee ze een volledige DFM en visualisatie kunnen doen van hun bestukte print en dit alles nog voor bestelling.

Wat is uw innovatie? Hoe werkt uw innovatie?
PCBA Visualizer visualiseert en analyseert de klantdata voor de PCB inclusief bestukking.

De klantdata bestaat uit de Gerber data voor het bord, de Componentenlijst en de plaatsingslijst waar deze componenten op het bord moeten komen.

Elke Eurocircuits klant heeft een online account en kan deze klantdata opladen. Met de Gerber data gaat PCB Visualizer aan de slag en visualiseert en analyseert de print. Hierdoor kan de klant alle nog resterende DRC/DFM problemen die nog mogelijk in zijn PCBdata zitten, oplossen. Ook kan hij zijn gewenste voorkeuren voor NON-Gerber gegevens, zoals kleur van het soldeermasker, metaal finish, enz… eenduidig vastleggen en meedelen.

Na het inlezen van de Bill Of Material en de Component Placement List, gaat de PCBA Visualizer aan de slag. Hij analyseert de BOM en zoekt alle componenten op uit de Eurocircuits Verified database of indien niet bekend, van het internet. Nadat de componenten zijn geindentificeerd laat PCBA Visualizer de componenten zien op de PCB zoals dit is voorzien in de CPL file.

Deze actie zal alle mogelijke afwijkingen van niet overeenstemmend nulpunt van de files, foute rotatie van componenten, fout footprints, verschillende pin 1, enz… aan het licht brengen. Vermits dit alles voor de bestelling gebeurt en bovendien volledig gratis is, spaart de Eurocircuits veel tijd en geld uit. Alle mogelijke anomaliën worden voor het bestel- en productieproces gevonden en kunnen dus nog worden rechtgezet. De bestelling zal aldus “right first time” zijn.

Innovativiteit
Een dergelijke visualisatie en analysetool bestaat online niet.

Toegevoegde waarde voor de gebruiker
De tool is volledig gratis te gebruiken en dit nog voor de klant een bestelling plaatst. Op deze wijze kan hij er voor zorgen dat de data volledig foutvrij is voor hij de bestelling opgeeft waardoor de productie van de PCBA “right first time” zal zijn en bovendien op tijd en binnen het gestelde budget want er treden geen meer verrassingen op.

Business Potential
PCB en PCBA Visualizer zijn wat wij noemen onze smart tools die gratis ter beschikking staan van onze klanten. In de marketing strategie van Lauterborn’s 4 C’s (https://www.eurocircuits.com/blog/eurocircuits-what-about-marketing/) speelt de toegevoegde waarde van deze tool zich af binnen de Customer Convenience. Door deze tool(s) verhogen we de Customer Convenience op spectaculaire wijze en kunnen voor de klant kostbare tijd (aan 70€/uur gemiddeld) sparen waardoor we ons makkelijker kunnen afzetten tegen de constante prijsdruk vanuit het Verre Oosten (zij spelen enkel op Cost). Eurocircuits heeft zich met deze strategie stevig gevestigd als Europese marktleider voor PCB prototypes & small series met standaard technologie. PCB Visualizer heeft zijn waarde bewezen voor de kale print. PCBA Visualizer timmert op een zelfde wijze aan de weg voor de bestukte print. Het is voor Eurocircuits de nieuwe trekker waarmee we de service voor het bestukken van PCB prototypes & kleine series kunnen mogelijk maken en waarmee we dus onze omzet op termijn (5 jaar) kunnen verdubbelen. Eurocircuits klanten kunnen dmv deze tool een service kopen die voordien niet bestond omdat hij economisch niet haalbaar was. PCBA Visualizer snijdt de overbodige over heads weg en maakt alles betaalbaar.

Overige voordelen
Right first time! Geen overbodig tijdverlies, materiaalverlies, inzet van energie enz… De dingen slechts een keer doen is altijd 2 keer gewonnen.

Introduction to Eurocircuits’ smart tools: PCB Configurator, PCB Visualizer

Terug naar overzicht

WOTS Partners