Condition based monitoring voor Aandrijftechniek

30 september 2020, 13:00 - 16:30

LOCATIE: Zaal Mission 1

Van 29 september t/m 2 oktober wordt de World of Technology & Science weer georganiseerd. Onderdeel van de WoTS zijn enkele seminars van World of Automation gecombineerd met Industrial Processing en World of Motion & Drives. Hierbij komen veel vakspecifieke thema’s aan bod. Om exposanten en bezoekers enige duidelijkheid te verschaffen, leggen we er hier alvast drie uit: ‘Life Cycle Management’, ‘Predictive Maintenance’ en ‘Condition Based Monitoring’.

Eén van onze seminars gaat over ‘Life Cycle Management’. Bij het ‘managen’ van de ‘Life Cycle’ hebben we het over het leggen van de focus op het ketenbeheer van een product. De levenscyclus van een product bestaat uit drie fases: het bedenken en het fabriceren van het product, de distributie ervan en tot slot het rangschikken en het hergebruiken van restmaterialen. Bij ‘Life Cycle Management’ kijken we naar deze cyclus met een overkoepelende blik. Het doel hierbij is om de levenscyclus van een product zo efficiënt mogelijk te laten verlopen om zo de kosten te drukken. Het thema Life Cycle Management betreft een zeer allesomvattend begrip en éénieder interpreteert het vaak op zijn eigen manier.

Een manier om het ketenbeheer te verduurzamen is ‘Predictive Maintenance’, ofwel preventief onderhoud. Het doel van dit preventieve onderhoud is om op het juiste moment de componenten van een machine te vervangen, voordat het einde van de levensduur ervan is bereikt. Wanneer het op de juiste manier gedaan wordt, is preventief onderhoud efficiënter dan correctief onderhoud.

Een vorm van ‘Predictive Maintenance’ is ‘Condition Based Monitoring.’ Hierbij worden sensoren gebruikt om de status van een onderdeel gedurende een bepaalde tijd te meten. Met deze verzamelde data kunnen vervolgens trends worden vastgesteld om zo de levensduur van een component te bepalen en er dus achter te komen wanneer dit component idealiter vervangen dient te worden. Een manier om de ‘Life Cycle’ te verduurzamen is dus het aanschaffen van sensoren om zo de onderhoudskosten te kunnen beperken.

Een stap verder is de opkomst van servitization. Servitization houdt in dat producenten hun producten als een dienst aanbieden en hierbij de klant trachten te ontzorgen. Een positieve bijkomstigheid is dat de uitgaven en investeringen voor een eindklant overzichtelijker zijn. Wel is een eindklant het “ownership” van zijn installatie kwijt. Bij veel partijen binnen de industrie nog een te grote stap. In praktijk betekent dit dat bedrijven hun benodigde machines niet kopen, maar leasen en betalen per gebruik. In het geval van een industriële bakkerij zorgt dit er bijvoorbeeld voor dat de broden worden gebakken in een oven, deze wordt geleased van de leverancier van bakkerijmachines, deze rekent een bepaalde prijs per brood aan de bakkerij. Binnen de wereld van kopieermachines een geadopteerde vorm, voor de industrie nog niet.

Servitization is het gevolg van steeds veeleisendere klanten en wordt door bedrijven ingezet als middel om zich te onderscheiden van andere. Servitization vraagt vanuit de leverancier wel de nodige aanpassingen in de bedrijfsvoering. Serviceverlening moet nummer één worden, want bij een storing moet een machine immers snel weer aan de praat worden gebracht. Het afstemmen van de juiste SLA voorwaarden is hierbij key.

Bent u geïnteresseerd geraakt om één van de seminars bij te wonen, dan kunt u zich hier inschrijven.

Programma

Start & eindtijd Beschrijving
Geen programma informatie

WOTS Partners