Informatie voor een beter koop- of uitvoeringsproces

27 september 2022, 00:00

Doelgroepen
Inkoop, algemeen management, supply-chain management, technisch management (in alle segmenten die relevant zijn voor Industrial Processing – Chemie, Voeding en dergelijke).

Content
In dit seminar is het de bedoeling om bezoekers uit de doelgroepen te informeren over het gehele proces in de keten. Hoe gaan we van grondstof, naar logistiek, verwerking, opslag, bewerking en uiteindelijk het product. Met de sprekers willen we dan nadrukkelijk het verschil tussen solids en fluids tonen. Hoe we dat uitwerken, wordt in de bijeenkomst besproken.

In basis kunnen alle technieken die in de processen worden gebruikt aan de orde komen. Maar de betrokken exposanten kunnen ook een model van dit geheel maken, om bezoekers online te laten oriënteren. In combinatie met de beursvloer kunnen betrokken exposanten de inhoud van het seminar benutten, om voorbeelden te presenteren op de stand. In onderling overleg kunnen ook cases van eindgebruikers of system integrators aan de orde komen als dat past binnen het beoogde programma. De informatie moet het proces verbeteren.

Heeft u interesse om te spreken op dit seminar? Meld u dan aan door een mail te sturen naar Willemijn de Groot.

Programma

Start & eindtijd Beschrijving
Geen programma informatie

WOTS Partners