Kerncentrales – veiligheid, robuustheid en deskundigheid

28 september 2022, 09:00 - 12:15

LOCATIE: Zaal Progress

Dit seminar toont de deskundigheid van professionals in de nucleaire energie. De huidige kerncentrales, de relevante technologie en de inspecties van nucleaire installaties komen aan de orde. De toekomst wordt getoond met generatie 4 reactoren.

Meld u nu aan voor de beurs

Programma

Start & eindtijd Beschrijving
09:00 - 09:30

Ontvangst

09:30 - 10:15

De basistechniek van een kerncentrale
Jan van Cappelle, Stichting KernVisie

10:15 - 10:45

De vergunning van een kerncentrale
Jan-Willem Spoelstra, NRG

10:45 - 11:00

Pauze

11:00 - 11:45

De toekomst van kerncentrales
Professor Jan-Leen Kloosterman
TU Delft

11:45 - 12:15

Q&A

WOTS Partners