Mini-training Elementanalyse; van monster tot resultaat

29 september 2020, 12:30 - 16:30

LOCATIE: Croesefoyer

Gedurende deze training gaan we in op de keuzes die gemaakt moeten worden om een optimaal resultaat te verkrijgen. Denk hierbij aan monstervoorbewerking, opwerkingstechnieken, chemicaliën en het vermijden/voorkomen van matrix-invloeden. Vervolgens moet de keuze gemaakt worden voor analysetechnieken (AAS, ICP-OES/MS, XRF…) waarbij de voor-en nadelen van deze technieken worden belicht. Tot slot: er is meer dan één weg naar een optimaal resultaat! Dit project is een samenwerking van AEMAS, Beun-DeRonde, SALM EN KIPP en Sysmex.

Programma

Start & eindtijd Beschrijving
12:30

Ontvangst

13:00 - 14:30

Microwave destructie; Welke afwegingen maken we bij de monstervoorbewerking?
Microwave destructie is een bekende techniek binnen de elementanalyse. Echter zijn er afwegingen te maken om van monster tot destruaat te komen. Tijdens deze sessie gaan wij jullie meenemen in de wereld van microwave destructie. De verschillende mogelijkheden om tot een optimale methode en oplossing te komen zullen aan bod komen. Oftewel van monster tot oplossing.
door Beun-De Ronde en SALM EN KIPP

14:30 - 14:45

Pauze

14:45 - 16:15

Elementanalysetechnieken
Afhankelijk van het type monster dat gemeten moet worden, moet er een keuze gemaakt worden tussen de verschillende analysetechnieken. Die keuze wordt bepaald door:

  • de aard van het monster (vast, vloeibaar)
  • het te meten concentratiebereik (ng/L tot en met %)
  • de gewenste meetsnelheid en nauwkeurigheid (aantal monsters per dag) 
  • kosten per analyse

In deze sessie komen de verschillende analysetechnieken (AAS, ICP-OES, ICP-MS, XRF, vonk emissie spectrometrie) aan bod met ieder hun specifieke mogelijkheden. Het mag duidelijk zijn dat er niet één techniek is die alles kan.
door AEMAS en Sysmex

16:15 - 16:30

Afsluiting

WOTS Partners