Fabrikant: Agidens
Product naam: ATALK
Productgegevens: Rack-mounted ATALK server
Producttype: Bi-directionele radiocommunicatiemodule voor Proces Controle Systemen (PCS)

ATALK is een unieke en gepatenteerde (in aanvraag) veiligheidstechnologie waarmee kritische alarmmeldingen uit een Proces Controle Systeem direct en automatisch naar de walkietalkie van de verantwoordelijke operatoren op de site worden verzonden. Door het gebruik van het ATALK-systeem zijn manuele acties om deze berichten te verzenden niet langer nodig, en daalt de kans op vertragingen en mogelijke menselijke fouten drastisch.

Hoe werkt het?

  1. Voor-geconfigureerde signalen uit het veld worden via het PCS naar de ATALK-box verzonden.
  2. Deze signalen worden vertaald in spraakberichten die vervolgens worden verzonden via een geselecteerde radiofrequentie.
  3. Elke persoon met een walkietalkie op die frequentie krijgt de boodschap te horen.
  4. Voor-geconfigureerde commando’s kunnen ook vanuit de walkietalkie terug naar de ATALK-box worden verzonden op basis van het radio-protocol.
  5. Deze opdrachten worden verwerkt door de ATALK-box en vertaald in een bruikbaar protocol voor het PCS-systeem.
  6. Deze opdrachten worden vervolgens gevisualiseerd op PCS of gebruikt om instrumenten in het veld direct te besturen (bijv. activeren van alarmhoorn, bedienen van toegangscontrole et cetera)

Innovatie

Twee van de belangrijkste factoren bij industriële rampen zijn tijd en menselijke fouten: wanneer iets fout loopt, moet er tijdig ingegrepen worden en moeten de juiste handelingen gesteld worden.

Risicovolle bedrijven maken omwille hiervan gebruik van Proces Controle Systemen, die processen bewaken en op bepaalde vlakken ook aansturen. Maar die systemen kunnen niet alles, en de mens is meestal nog het meest geschikt op vlak van “exception management”. Voorwaarde is wel dat het gaat om iemand met kennis van zaken, die tijdig wordt ingeschakeld. Als cruciale informatie niet tijdig wordt gedeeld, kan in bepaalde gevallen zelfs de meest capabele expert de boel niet meer redden.

ATALK vormt de schakel die deze voorwaarden gaat vervullen door sneller en gerichter informatie te delen, en zo de waarde van de bestaande systemen (PCS en radiocommunicatie) én de veiligheid op de site gaat verhogen. ATALK koppelt hiervoor op de meest gangbare Proces Controle Systemen en radio communicatie systemen, waardoor de investering  beperkt blijft.

Bi-directionele communicatie tussen de walkietalkie en het PCS systeem laat toe om meldingen te herhalen, ontvangst te bevestigen en voor-gedefinieerde acties op te starten, zoals het aansturen van een alarmhoorn, verlichting of de toegangscontrole.

2) Toegevoegde waarde voor de gebruiker:

Onmiddellijk bij het optreden van een kritisch alarm, ontvangen field operatoren automatisch duidelijke, consistente en gestandaardiseerde meldingen met alle cruciale informatie.

Het gebruik van standaard taal en zinsopbouw (waarschuwing, locatie, situatie of status, advies) zorgt er voor dat de berichten voor iedereen begrijpelijk zijn. De snelheid van melding vermijdt onnodig tijdsverlies en bi-directionele communicatie laat toe om een boodschap te herhalen en terug te koppelen, waar nodig met logging van het antwoord.

3) Business potential:

Elk bedrijf dat beschikt over een Proces Controle Systeem en een radio communicatie systeem kan ATALK implementeren. Alleen al in Nederland en België zijn er bijna 800 risicovolle bedrijven actief (BRZO / Seveso) waarvan het merendeel over dergelijke systemen beschikt.

Een ATALK implementatie vergt slechts een beperkte investering, zeker in vergelijking met de kosten voor andere veiligheids- of automatiseringssystemen.

Verder kunnen de functionaliteiten van ATALK in sommige gevallen een trigger zijn voor deze bedrijven om nog bijkomende automatiseringsprojecten uit te voeren. Zo is de integratie van ATALK in de Agidens ALINE terminal management software een logische stap voor tank terminal operators.

4) Overige voordelen:

Naast het verhogen van de veiligheid op de site, kan ATALK ook ingezet worden om de operationele efficiëntie te verhogen. Door meerdere radiofrequenties te gebruiken op een site, kunnen verschillende berichten naar verschillende gebruikers verstuurd worden. Zo zouden systemen voor conditiemonitoring van pompen of motoren automatisch meldingen kunnen doorsturen naar de onderhoudsploeg bij detectie van potentiële problemen.

Klik hieronder om uw stem uit te brengen op de noviteit: 
“ATALK” van Agidens

WOTS Partners