Fabrikant: NDC Technologies Ltd, Maldon, UK
Productnaam: MM710e NIR meetsysteem met Degree Of Bake (DOB)
Producttype: Online procesanalyser Snack Food en Food industrie.
Productgegevens: Applicatie: snack food producten.
Gelijktijdige meting van 4 parameters:

  • % Vocht
  • % Vet
  • Productkleur (Degree Of Bake)
  • Product-bedhoogt

Sensoruitvoering: RVS foodgrade sensorbehuizing met saffieren meetvenster en industriële communicatieprotocollen voor koppeling met PLC voor automatische procesaansturing

 

Verhogen voedselveiligheid door real-time kleur en product-bedhoogte metingen

Veel voedingsmiddelen die op de markt zijn, hebben bewerkingsprocessen ondergaan. De aandacht voor voedselveiligheid tijdens deze bewerkingsprocessen is van groot belang. Productiebedrijven zijn hierbij voortdurend op zoek naar mogelijkheden om hun productieprocessen te verbeteren. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is het inzetten van procesinstrumentatie om productieprocessen real-time te beheersen met als doel de productkwaliteit te verbeteren en de voedselveiligheid te bewaken. De procesparameters vocht, vet en/of kleur zijn voor diverse producten in de voedingsmiddelen industrie bepalende factoren voor de versheid, textuur, smaak, uiterlijk etc.

NDC Technologies, producent van “high end” procesinstrumentatie en leverancier van Quality2Process, heeft specifiek voor de productie van snack foods en bakproducten een sensor ontwikkeld waarbij naast de gebruikelijke vocht- en vetmeting tevens gelijktijdig kleur en product-bedhoogte gemeten kan worden. De gelijktijdige meting van de parameters vocht, vet, kleur en product-bedhoogte stelt de snack food producent nog beter in staat het bakproces te beheersen en het overbakken van producten, waarbij mogelijk Acrylamide kan vrijkomen, te voorkomen.

Acrylamide is een stof die ontstaat door de zogenaamde “Maillard” reactie. De Maillard reactie is een gevolg van het overbakken van een voedselproduct. Acrylamide kan, bij hoge inname, schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Vanaf april 2018 is er wettelijke regelgeving van kracht waarin risico-beperkende maatregelen en referentieniveaus voor acrylamide zijn vastgelegd.

Bakgraad – Degree Of Bake

NDC Technologies heeft het belang van real-time kleurmeting in combinatie met een gelijktijdige vocht- en vetmeting onderkend en heeft voor de productie van snack foods en bakproducten een meetsysteem ontwikkeld waarbij naast real-time vocht- en vetmeting ook real-time kleurmeting en product-bedhoogte geïntegreerd zijn, de MM710e ”Degree Of Bake” sensor.

Kleurmeting

Kleurbeoordeling is zeer subjectief en verschilt van mens tot mens. Traditionele kleurbepaling vindt plaats aan de hand van een kleurenkaart – “te licht”, “perfect” en “te donker”. Ook bij het handmatig presenteren van monsters aan een laboratorium kleurmeter is enige subjectiviteit niet uit te sluiten. De operator bepaalt namelijk welke monsters aan de kleurmeter gepresenteerd worden. Bij het real-time monitoren van de bakkleur met een online meetsysteem wordt objectief de kleur bepaald en kan het productieproces zo nodig direct worden bijgestuurd. De kleurmeting is een extra hulpmiddel bij het voorkomen van overbakken of te donker eindproduct.

Hoe werkt kleurmeting?

De R&D afdeling van NDC Technologies heeft voor de kleurmeting een nieuwe filter- en detectortechnologie ontwikkeld op basis van reflectie in het zichtbare spectrum. Gelijktijdig vindt, gebruik makend van specifieke absorptiegolflengtes in het Nabij Infrarood-spectrum, de vocht- en vetmeting plaats op basis van het absorptie/reflectieprincipe. Deze nieuwe gecombineerde technologie maakt het mogelijk om gelijktijdig realtime de bakkleur alsmede het vocht- en vetgehalte te kunnen meten. De toegepaste optische filters worden volgens zeer nauwe toleranties door NDC Technologies in een eigen filter productiefaciliteit geproduceerd.

Hoogtemeting

Naast vocht-, vet- en kleurmeting is ook de product-bedhoogte van belang voor een constante goudbruine productkleur. Zodra de product flowrate wijzigt en de overige productieomstandigheden wijzigingen niet, dan wijzigt de hoeveelheid product in de frituuroven of bakstraat en wijzigt als gevolg hiervan de bakgraad. Voor een constant productieproces is het meten van de gemiddelde product-bedhoogte op de productieband aan de uitgang de bakoven een belangrijke productieparameter voor een consistent product.

Hoe werkt hoogtemeting?

NDC Technologies heeft voor het meten van de product-bedhoogte een triangulatie meettechniek aan de MM710e sensor toegevoegd middels een aantal in de meetkop geïntegreerde interne hoogte meetsensoren. Deze sensoren meten continue de gemiddelde product-bedhoogte. Zodra de product-bedhoogte beneden een bepaald niveau daalt, is mogelijk een corrigerende actie in het productieproces van de operator benodigd.

Samenvattend: de MM710e DOB, noviteit van NDC Technologies, is ontwikkeld naar de laatste stand der techniek. Het is een krachtig, contactloos meetinstrument voor online analyses en draagt bij aan het verbeteren van de voedselveiligheid door een real-time kleur en bedhoogte meting, naast de gebruikelijke vocht- en vetmeting. Het MM710e DOB meetsysteem stelt snack food producenten in staat consistente knapperige, goudbruin gebakken snack foods te produceren en grip te houden op belangrijke productieparameters en voedselveiligheid. Het MM710e DOB meetsysteem kan – mede gelet op de integratie van vier productieparameters -gemakkelijk in een procesomgeving worden geïntegreerd.

Klik hieronder om uw stem uit te brengen op de noviteit: 
“Online procesanalyser (snack)food industrie” van Quality2Process

 

WOTS Partners