Samenwerking voor een goede zorg en de aanpak rond beschermingsmiddelen

De ziekenhuizen en de zorg in het algemeen hebben decennia lang met uitdagingen te maken om op een goede wijze de gezondheid van de maatschappij te dienen. In de eerste golf van de coronapandemie explodeerde de vraag naar beschermingsmiddelen en was er een crisisorganisatie nodig.

Rob van der Kolk vertelt over deze tijd toen hij als coördinator leiding kon geven aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Hij vertelt over de kracht en het succes van de intensieve samenwerking tussen zorg, wetenschap en bedrijfsleven. Diverse voorbeelden hiervan komen aan de orde.

In de presentatie gaat Van der Kolk ook in op de huidige uitdagingen bij ziekenhuizen, waarbij de behoefte aan het bij elkaar brengen van een innovatief en daadkrachtig landschap nog steeds van belang is. Welke lessen zijn er geleerd? Wat zijn de mogelijkheden dan voor de toekomst van de zorg?

Rob van der Kolk
Directeur hartcentrum Amsterdam UMC en coördinator Landelijk Consortium Hulpmiddelen in 2020

Meld u nu aan voor de beurs

WOTS Partners