Standbouwreglement

Klik hier voor het volledige standbouwreglement.

Schade aan Jaarbeurs Complex
De kosten verbonden aan vervanging of herstel van eventuele door Jaarbeurs Utrecht geconstateerde beschadigingen of verontreinigingen worden door Jaarbeurs Utrecht aan de exposant in rekening gebracht.

Standbouw en type
Voor elk standtype gelden afzonderlijke regels, die hierna worden aangegeven. De exposant dient de organisator vooraf te raadplegen of er van de regels kan worden afgeweken.

  • Eilandstands

Eilandstands zijn aan alle zijden begrensd door gangpaden. De maximale bouwhoogte, inclusief eventuele verhoogde vloer, bedraagt 3,00 m. Verzoeken om ontheffing hiervan dienen gelijktijdig met het standontwerp te worden ingediend bij de organisatie (info@wots.nl).

  • Kopstands

Kopstands liggen aan drie zijden aan gangpaden; er dient een achterwand te worden geplaatst. De maximale bouwhoogte, inclusief eventuele verhoogde vloer, bedraagt 3,00 m. Verzoeken om ontheffing hiervan dienen gelijktijdig met het standontwerp te worden ingediend bij de organisatie (info@wots.nl).

  • Hoekstands

Hoekstands liggen aan twee zijden aan gangpaden. Er dienen een achterwand en een zijwand te worden geplaatst. De maximale bouwhoogte, inclusief eventuele verhoogde vloer, bedraagt 3,00 m. Verzoeken om ontheffing hiervan dienen gelijktijdig met het standontwerp te worden ingediend bij de organisatie (info@wots.nl).

  • Stand in rij

Stands in rij liggen aan één zijde aan een gangpad. Hier dienen een achterwand en twee zijwanden worden geplaatst. De maximale bouwhoogte, inclusief eventuele verhoogde vloer, bedraagt 3,00 m. Verzoeken om ontheffing hiervan dienen gelijktijdig met het standontwerp te worden ingediend bij de organisatie (info@wots.nl).

WOTS Partners