!!! UITGESTELD !!! Erik Scherder: spreker FHI-Ledennetwerk- bijeenkomst/managementsessie 26-05-2020


Zoals op 23 maart jl. bekend werd, heeft het kabinet in verband met de coronacrisis besloten om alle bijeenkomsten, evenementen, ongeacht de grootte, tot 1 juni a.s. te verbieden.
In dat kader zijn wij helaas genoodzaakt deze bijeenkomst uit te stellen naar een nog nader te bepalen datum.

 

Het jaarlijkse contactmoment voor alle bij de FHI branches aangesloten bedrijven dat u niet mag missen:

 

het FHI ledennetwerk-/managementevent met

Erik Scherder

Dinsdag 26 mei 2020, aanvang 16.00 uur
(ontvangst vanaf 15.30 uur)

Landgoed De Horst, Theater Maitland, De Horst 1, Driebergen

 

“Het is mijn missie om voor een breed publiek de positieve effecten van een actieve leefstijl en verrijkte omgeving op het cognitief functioneren in het voetlicht te brengen.
Om hiermee de kwaliteit van leven te bevorderen, en het beter functioneren in een werksituatie.” – Erik Scherder

Professor Erik Scherder (1951) is als hoogleraar Klinische Neuropsychologie verbonden aan de Vrije Universiteit.

Zijn talent werd herkend door de Universiteit van Nederland en door De Wereld Draait Door, waar hij een regelmatig en graag geziene gast is. Mag ik erbij staan?, vraagt Erik Scherder steevast wanneer hij uitleg geeft over het brein in DWDD. Zijn presentatiestijl en timing is opvallend. Ongeacht of hij voor een volle collegezaal staat, in een bomvolle studio met lopende camera’s of bij bijeenkomsten in het land, overal werkt zijn enthousiasme aanstekelijk. Als geen ander maakt Erik Scherder de wetenschap toegankelijk. Zijn colleges worden wel omschreven als ‘colleges met een lach en een traan. Inhoudelijk tot in de details voorbereid, met ruimte voor vragen én een ‘puntje van de stoel garantie’.

Door de jaren heen heeft Erik Scherder zowel aan de RUG in Groningen als aan de VU in Amsterdam onderwijsprijzen gekregen. Hij won meerdere keren de VU Onderwijsprijs. De jury schreef onder meer: “Erik is een van de weinige docenten waarbij studenten zo goed als alle colleges hebben gevolgd. Hoe leuk de vorige avond ook was, hoe laat het ook is geworden, de colleges van Scherder sla je niet over.”

In 2013 werd hij door Alexander Klöpping uitgenodigd om mee te werken aan de Universiteit van Nederland, een initiatief dat erop gericht is wetenschappelijke kennis voor iedereen toegankelijk te maken, ook buiten de muren van de universiteit. Naar aanleiding daarvan volgden uitnodigingen voor De Wereld Draait Door en in 2015 ook drie afleveringen van DWDD University, waarin het functioneren en stoornissen/aandoeningen van het brein op een voor ieder begrijpelijke manier voor het voetlicht zijn gebracht. Ook verscheen in 2014 zijn boek ‘Laat je hersenen niet zitten’, dat op toegankelijke wijze de invloed van beweging op de hersenen omschrijft.

 

We sluiten zoals gebruikelijk rond 17.00 uur af met een netwerkborrel.

Klik hier om een impressie te krijgen van de eerder door FHI georganiseerde managementsessies/ ledennetwerkbijeenkomsten.

Aanmelden is kosteloos en exclusief voor FHI-leden: via een e-mailbericht aan Marina van den Berg, of via de aanmeldlink bovenaan deze webpagina.


NB: Voorafgaand aan deze FHI managementsessie/ledennetwerkbijeenkomst vinden op dezelfde locatie de algemene ledenvergaderingen plaats van een aantal FHI-branches.
De uitnodigingen hiervoor ontvangen de leden van de betreffende brancheorganisaties t.z.t. rechtstreeks vanuit hun brancheorganisatie.

 

Contactpersonen FHI:

Andreas Meijer, adjunct-directeur Branches

Marina van den Berg, directiesecretariaat

 

 


Wij maken u erop attent dat er foto’s gemaakt worden tijdens de Managementsessie ter publicatie op de FHI-website. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat hier aangeven.