Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. Het gebruik van deze website en het vertrouwen op haar inhoud is geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid

FHI, alsmede de met deze website samenwerkende andere partijen, zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte en/of gevolgschade veroorzaakt door onjuistheden, onvolledigheden op deze website en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. FHI heeft derhalve geen verantwoordelijkheid voor deze websites van derden en is nimmer aansprakelijk voor de inhoud of andere gevolgen na het gebruik door de bezoeker van de hyperlinks op deze website.

FHI kan de informatie op deze website zonder nadere kennisgeving wijzigen of verwijderen.

Het Nederlandse recht is van toepassing en de rechtbank in Amsterdam (Nederland) is bevoegd.

Intellectueel eigendom

De auteursrechten over deze website zijn voorbehouden aan FHI. Niets van de inhoud van deze website mag worden vermenigvuldigd of op andere wijze openbaar worden gemaakt zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van FHI.

Vragen

Voor vragen over de website kunt u contact opnemen met info@fhi.nl.