Interactie tussen branches


Interactie tussen branches – Internet of Things

Datum, tijd en plaats: 12 juni, van 12:00 tot 17:00 uur bij FHI in Leusden.

Bedoeld voor: Leden van de FHI-branches Gebouw Automatisering en Industriële Elektronica, op uitnodiging.

Kosten: gratis

FHI is gestart met het organiseren van netwerkbijeenkomsten Interactie tussen branches. De eerste bijeenkomst zal gaan over Internet of Things en wordt georganiseerd voor bedrijven uit de branche Gebouw Automatisering en Industriële Elektronica.

Er bestaat een grote wens tot het versterken van de dynamiek tussen de verschillende branches van FHI. Door bedrijven uit verschillende FHI-branches bij elkaar te brengen en samen te laten werken ontstaan er nieuwe netwerken en nieuwe kansen.

Op 12 juni staat de volgende vraag centraal die ons vanuit meerdere leden heeft bereikt:

“Digitalisering van gebouwen biedt de leden van de FHI-branche Gebouw Automatisering grote kansen om competitief te blijven in een mondiale concurrentiestrijd. De groeiende vraag naar steeds slimmer wordende Internet of Things toepassingen stelt bedrijven echter tegelijkertijd voor de uitdaging om tijdig in te springen op deze trend om niet achter te raken bij de concurrentie. Waar moet men beginnen met IoT? En hoe gaan we verder?”

Naar aanleiding van de inbreng van deelnemende bedrijven via telefoongesprekken of het registratieformulier is er voldoende input om tijdens deze middag gesprekken en discussies te voeren. Het wordt actief meedenken voor de deelnemers!

Globaal ziet het programma er als volgt uit:

Internet of Things (plenair)

Data / Connectiviteit (subsessies)

Conceptueel meedenken en samenwerken / Cybersecurity (subsessies)

Recapitulatie (plenair)

Nieuwe gespreksonderwerpen, discussiepunten en/ of businesscases kunnen nog worden aangeleverd. Wellicht kunnen we dit nog toevoegen aan het programma of tijdens een andere bijeenkomst aan bod laten komen. Neem hiervoor contact op met Leonie van der Smeede via de mail of (033) 465 75 07.