Leden netwerkbijeenkomst Cybersecurity


Op woensdag 10 april organiseren de branches Industriële Automatisering en Gebouw Automatsering een leden netwerkbijeenkomst met als thema veiligheid.

We gaan het onder andere hebben over de NIS2 wetgeving. Het digitial trust center gaat hierover met jullie in gesprek. Daarnaast staan we uitgebreid stil bij cybersecurity met Siemens.

Agenda:

10.30u ontvangst
11.00u Rijkswaterstaat –  Normen en standaarden en de complexiteit in het toepasbaar maken (Mark van Leeuwen)
11.50u Siemens – Waarom Cybersecurity niet meer optioneel is (Ton Mes en Ruud Welschen)
12.40u lunch
13.30u Digital Trust Center – NIS2 (Rajko Smaak
14.00u Break-out in het kader van de toeleveringsketen en het treffen van voorbereidingen op de NIS2 artikel 21 lid 2
15.30u borrel

Aanmelden

Sprekers

Rijkswaterstaat – Mark van Leeuwen vertelt over normen en standaarden. De complexiteit zit hem in het toepasbaar maken hiervan.

Hij vertelt hoe Rijkswaterstaat risico gestuurd de juiste maatregelen neemt voor het beveiligen van industriële processen en gebouwbeheersystemen. Rijkswaterstaat heeft hiervoor, samen met de waterschappen, een algemeen beveiligingsdocument ontwikkeld. Deze Cyber Security Implementatie Richtlijn (CSIR) is een richtlijn die zorgdraagt voor alle noodzakelijk te treffen maatregelen. Deze maatregelen zijn gebaseerd op diverse bronnen zoals de NEN2700x, Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de IEC62443.

In de presentatie wordt inzicht gegeven in de werking van de te implementeren maatregelen in omgevingen met industriële processen en gebouwbeheersystemen.

Het is een opgave voor ons allen om weerbaar te worden tegen de toenemende cyber dreigingen.

Siemens – Ton Mes en Ruud Welschen over Cyber security van gebouwentechniek en industriële proces automatisering 

Tijdens deze informatieve sessie zoomt Siemens in op het achtergrond van deze stelling, te weten: de business impact van een hack, de nieuwe Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni 2) die oktober dit jaar in gaat, de veranderende bedreigingen en focus van hackers en de digitalisering in gebouwen en proces automatisering (het waarom).  Aansluitend wordt stilgestaan bij de handvaten van verschillende overheidsinstanties en welke maatregelen er zijn nodig voor het cyber secure maken van de installaties (het wat).  In de afsluiting van deze sessie wordt een generieke leidraad, een roadmap, uiteengezet voor verbeteren van de cyberveiligheid (het hoe).