Platform Energie- & Vloeistofmeting

De platforms energiemeting en vloeistofmeting zijn opgezet om de communicatie tussen de bedrijven, gebruikers en leveranciers van energiemeet/vloeistofapparatuur, het NMi en de wetgever (ministerie van EZ) te bevorderen en te organiseren. De scope omvat alle aspecten van wet- en regelgeving alsmede de uitvoering daarvan op het gebied van energie/vloeistofmeting.

In de platformvergaderingen, die twee maal per jaar gehouden worden, komen diverse onderwerpen aan de orde. Te denken valt dan aan de nationale en internationale regelgeving, OIML-richtlijnen en het beleid van NMi. Tevens kunnen er door de deelnemers onderwerpen aangebracht worden en wordt bij iedere vergadering een themapresentatie gehouden. Behalve de informatie uitwisseling, kunnen de netwerkcontacten van belang zijn.

Contactpersoon: Susanne van Boxtel (s.van.boxtel@fhi.nl)