Vereniging Nederlandse Leveranciers van Weeginstrumenten

Wegen, het met behulp van de zwaartekracht meten van massa, is één der oudste meettechnieken. De oude Egyptenaren kenden al weegapparatuur. Maar ook vandaag is, dankzij de elektronica en computertechniek, weegtechniek springlevend.

De VLW (Vereniging Leveranciers van Weeginstrumenten) is opgericht op 20 december 1991 als voortvloeisel uit het overlegplatform wegen dat in de jaren ’80, gezamenlijk met het toenmalige IJkwezen, was opgezet. Bij de VLW zijn circa 50 toonaangevende leveranciers van weegapparatuur aangesloten. Voor het overleg van de overheid met de leveranciers, zowel fabrikanten als importeurs, is de VLW hèt overlegorgaan.

De vereniging komt twee keer per jaar bijeen om onderwerpen als nationale en internationale regelgeving, OIML-richtlijnen en het beleid van NMi te bespreken. Ook kunnen leden input geven voor de agenda en is er iedere keer sprake van een thema presentatie.

Naast de tweejaarlijks vergadering verstuurdt de VLW ook ieder kwartaal een nieuwsbrief uit naar geïnteresseerden in de weeginstrumentatie. In deze nieuwsbrief vindt u bijvoorbeeld applicatieverhalen, basis van de weegtechniek en productnieuws. U kunt zich via deze link aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Neem voor meer informatie contact op met Susanne van Boxtel (s.van.boxtel@fhi.nl)