Belangrijkste regeringsplannen voor 2023 op een rij

Belangrijkste regeringsplannen voor 2023 op een rij Door: FHI federatie van technologiebranches

De derde dinsdag van september, tijd voor Prinsjesdag. Het kabinet presenteerde naast de globale plannen voor 2023 ook de Miljoenennota. De belangrijkste punten uit de Miljoennota voor FHI-leden zijn:

 • FINANCIËN: Er komt een prijsplafond op energie voor huishoudens. In welke mate deze ook voor het (energie-intensieve) mkb gaat gelden, is nog niet duidelijk. Verder komt het kabinet het bedrijfsleven tegemoet met meer geld voor aftrekposten die verduurzaming stimuleren.
 • FINANCIËN: De verlaging van de brandstofaccijns in april wordt verlengd tot zeker juni 2023.
 • ARBEID: Oproepkrachten moeten worden afgeschaft en het STAP-programma krijgt de komende vier jaar meer budget.
 • ARBEID: Naast de normale stijging met de cao-lonen (2,1 procent), gaat het minimumloon met 8 procent omhoog. Hierdoor stijgen ook de AOW-, Wajong- en bijstandsuitkeringen met 10 procent.
 • ARBEID: Het terugdringen van schijnzelfstandigheid krijgt prioriteit. Ook komt er een certificeringsplicht voor uitzendbureaus.
 • ARBEID: De zelfstandigenaftrek gaat met 1280 euro omlaag naar 5030 euro.
 • ARBEID: De inkomstenbelasting zakt met 0,14 procentpunt naar 36,93 procent.
 • ARBEID: Vermogenden gaan meer belasting betalen: de belasting op het vermogensrendement gaat in 2023 omhoog van 31 procent naar 34 procent.
 • ARBEID: DGA’s moeten zichzelf vanaf volgend jaar een belastbaar loon toekennen dat niet langer mag afwijken van het salaris voor een vergelijkbare functie in loondienst.
 • ZORG: Het kabinet geeft 6 miljard euro meer uit aan zorg volgend jaar, de zorgpremie stijgt met 11 euro per maand. Er komt 200 miljoen euro beschikbaar om beter voorbereid te zijn op nieuwe epidemieën.
 • ONDERWIJS & WETENSCHAP: Het hoger onderwijs krijgt 500 miljoen euro extra per jaar, mbo 350 miljoen euro. Er komt 1 miljard euro beschikbaar voor de focus op basisvaardigheden als lezen en rekenen in het basis- en voortgezet onderwijs.
 • ONDERWIJS & WETENSCHAP: Het kabinet zet  miljard euro per jaar extra in op onderzoek en wetenschap door investeringen in beurzen voor wetenschappers, investeringen in wetenschappelijke infrastructuur en infrastructuur voor toegepast onderzoek, in praktijkgericht onderzoek en matching van Horizon Europe.ONDEONDEHet kabinet zet ruim 1 miljard euro per jaar extra in op onderzoek en wetenschap (deels via een tienjarig fonds), door investeringen in beurzen voor wetenschappers, investeringen in wetenschappelijke infrastructuur en infrastructuur voor toegepast onderzoek, in praktijkgericht onderzoek en matching van Horizon Europe.
 • ONDERWIJS & WETENSCHAP: Het belastingvoordeel ontvangen vanuit de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) blijft ook in 2023 ongewijzigd, ondanks oplopende tekorten. De WBSO wordt door bedrijven gebruikt voor R&D.
 • WONEN: Het kabinet wil het Nationaal Isolatieprogramma uitbreiden met 300 miljoen euro voor volgend jaar en 2024.
 • BUITENLAND: Het budget van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking groeit met 500 miljoen per jaar.
 • BUITENLAND: De regering wil meer Europese samenwerking. Ook moet Nederland meer invloed krijgen op het EU-beleid.
 • KLIMAAT: Zakelijke leaseauto’s moeten vanaf 2025 elektrisch zijn. In de industrie moeten duurzame elektrische installaties verplicht worden.
 • KLIMAAT: Veel klimaatplannen worden in het voorjaar geïntroduceerd.
 • VERKEER: Plannen voor rekeningrijden worden opgesteld. Er gaan miljarden euro’s naar het verstevigen van verzakkende dijken en spoorlijnen.
 • VERKEER: Schiphol moet eind 2023 krimpen naar 440.000 vluchten. Ook krijgen alle luchthavens in Nederland een CO2-plafond. De vliegtaks stijgt naar 26 euro.

REACTIES

 • VNO-NCW: “Het is goed dat het kabinet omvangrijke maatregelen neemt om de koopkrachtcrisis te lijf te gaan en daarmee ook kleine mkb’ers helpt.”
 • MKB-Nederland: “Goed is dat dat het kabinet op ons aandringen iets terugdoet met een pakket van zo’n 600 miljoen euro. We zijn in gesprek over hoe dat verstandig in te zetten. Verder is het belangrijk dat mkb-ondernemers goed worden ondersteund bij de versnelling van de energietransitie.”
 • FNV: “Er ligt een groot pakket op tafel, maar het blijft voornamelijk pleisters plakken. Er wordt niks gedaan om de fundamentele oorzaken van de scheefgroei in de samenleving aan te pakken.”
 • CNV: “Het is meer dan terecht dat er veel aandacht is voor mensen met een lager inkomen. Maar we moeten niet doen alsof er voor de grote groep die daar net boven zit geen problemen zijn. Het tegendeel is waar.”

ACHTERGRONDINFORMATIE