Meet zelfs de laagste houtstofconcentraties

Meet zelfs de laagste houtstofconcentraties Door: Inventech Benelux BV

Blootstelling aan houtstof, met name inademing, brengt risico's voor de gezondheid met zich mee. Houtstof in de lucht is bij voldoende hoge concentratie bovendien explosief. Houtstof kan voor een deel uit (ultra)fijnstof bestaan en ruimtes kunnen daarom met fijnstofsensoren worden gemonitord. Met de juiste in-situ stofanalyser meet u zelfs de laagste stofconcentraties, zowel kwantitatief (mg/m3) als kwalitatief, en bent u in staat de veiligheid te bewaken en uw productieproces te beheersen en tijdig bij te sturen.

Durag biedt een compleet pakket aan stofmonitoren met specifieke toepassingen en meetprincipes, aan te vullen met diverse opties. Zo is er de optische meting met laser of licht. Een ander meetprincipe heeft de stof monitor F-701-20. Dit systeem zuigt de lucht op uit de omgeving en meet vervolgens de concentratie aan deeltjes tussen PM10 (deeltjes kleiner dan 10 µm) en PM2,5.

Wilt u nog kleinere deeltjes kunnen kwantificeren maakt u gebruik van de draagbare robuuste aerosolspectrometer met optische detectie voor het bewaken van de binnenluchtkwaliteit van Grimm. Het meet real-time inhaleerbare, thocaraal en respirabele stof (dat kan doordringen tot in de longblaasjes), PM-waarden en stofconcentraties. 

Voor meer informatie neemt u contact op met Product Manager John Heidenreich via email of tel.nr.:0162-18421257.