Vernieuwde Ondernemersagenda van MKB-Nederland

Vernieuwde Ondernemersagenda van MKB-Nederland Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

MKB-Nederland werkt opnieuw aan een krachtige Ondernemersagenda om de groei en ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf te bevorderen. De agenda legt de nadruk op het belang van ondernemerschap en het vinden van constructieve oplossingen. Rob Valent, voorzitter van de FHI-branche Industriële Automatisering, heeft namens FHI deelgenomen aan de Ronde Tafel Industrie.

Centraal in de Ondernemersagenda staat het streven om zowel ambtelijke als politieke instanties in Den Haag te tonen dat:

  1. Ondernemers concrete oplossingen aandragen voor maatschappelijke vraagstukken die hoog op de politieke agenda staan.
  2. Het benodigde partnerschap tussen ondernemers en de overheid essentieel is om deze oplossingen te realiseren en initiatieven te laten groeien.

Hierbij zijn ondernemers en branchevertegenwoordigers uit diverse sectoren samengekomen om te spreken over marktontwikkelingen, personeelskwesties, bedrijfsvoering, investeringen en innovatie. Deze bijeenkomsten bieden waardevolle inzichten in de uitdagingen waarmee ondernemers worden geconfronteerd en mogelijke oplossingen.

In de aanloop naar de definitieve vaststelling van de agenda in april, heeft Rob Valent, voorzitter van de FHI-branche Industriële Automatisering, namens FHI deelgenomen aan de Ronde Tafel Industrie.

De ambitie van MKB Nederland is om de agenda in april officieel vast te stellen. Tijdens deze periode van vaststelling wordt ook de koers van het ondernemen geüpdatet, waarbij rekening wordt gehouden met bredere welvaartsdoelen en actuele ontwikkelingen. De snel veranderende geopolitieke situatie, technologische vooruitgang en de noodzaak van economische veerkracht vragen om nieuwe accenten binnen de pijlers van de Ondernemersagenda.

 

Foto: Jeroen van der Meyde