Missie

Missie

De branche Industriële Automatisering is het platform voor bedrijven die in Nederland en de rest van de Benelux-markt instrumentatie en automatiseringsoplossingen aanbieden voor de industrie. Het platform biedt een gezamenlijke aanpak van marketing en belangenbehartiging.

Visie

We geven richting aan technologie en marktontwikkelingen, gecombineerd met collectieve belangenbehartiging bij de daarvoor relevante instanties en de daaruit voortvloeiende dienstverlening naar leden.