WoTS Stories is een gloednieuw onderdeel van de World of Technology & Science 2022 en biedt de beursbezoeker nog meer verdieping. De WoTS Stories-lezingen, met tal van topsprekers, zijn gefocust op thema’s die op economisch, wetenschappelijk en maatschappelijk gebied impact hebben: kernenergie, semiconductors, COVID-19, robotica en het technisch onderwijs.

Meld u nu aan voor de beurs

 

Technisch Onderwijs en de interactie met technische bedrijven

Drie technische bedrijven geven in een aantal korte presentaties aan hoe zij afgestudeerde professionals meenemen in hun bedrijfsvoering. Zij gaan ook in op de manier hoe zij samenwerken met het beroepsonderwijs (mbo en hbo). Drie of vier onderwijsinstellingen geven in dit interactie-seminar aan hoe zij met bedrijven samenwerken om scholieren/studenten goed op het toekomstige beroep voor te bereiden. Deze voorbeelden zullen dienen als inspiratiebron voor bedrijven en andere onderwijsinstellingen. De centrale vraag is: welke kansen zien alle betrokkenen in de zaal en hoe kunnen we die inspiratie gebruiken in de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven? (dinsdag 27 september, van 13:00 – 16:15 uur)

 

Het belang van de Semiconductor Industrie voor de high-tech

De presentaties van Intel, TSMC en Imec geven een compleet beeld van het belang van de semiconductor industrie voor de high-tech. In de presentaties komen investeringen, productie, R&D en de ondersteuning van startups aan de orde. De sprekers zullen het belang van de digitalisering, de activiteiten in Europa, de mogelijkheden met de fabricagetechnologieën en de samenwerking in de keten aanhalen. De toekomst van de semiconductor industrie wordt getoond door enkele startups. Zij zullen met special envoy van techleap.nl Z.K.H. Prins Constantijn van Oranje over de toekomst van de semiconductor industrie discussiëren. (dinsdag 27 september, van 13.00 – 16:15 uur)

 

Kerncentrales – veiligheid, robuustheid en deskundigheid

In de afgelopen maanden zijn kerncentrales en nucleaire energie volop in het nieuws geweest. Vanaf de publicatie in het coalitieakkoord en de wereldwijde zoektocht naar alternatieven voor olie en gas, zit er een nieuwe politieke en emotionele lading in dit onderwerp. Zo nu en dan komen experts aan het woord, maar tijdens de World of Technology & Science 2022 wordt door drie sprekers technische deskundigheid naar voren gebracht over de veiligheid en robuustheid van kerncentrales. De sprekers zijn Jan van Cappelle (Stichting Kernvisie), Jan Willem Spoelstra en Professor Jan Leen Kloosterman. Wij bieden u in dit WoTS Stories-programma het nuchtere verhaal. (woensdag 28 september, van 09:00 – 12:15 uur).

 

Covid-experts voor de zorg, persoonlijke beschermingsmiddelen, testen en vaccins

Gedurende de coronapandemie heeft de maatschappij diverse crisismomenten meegemaakt die met deskundigheid opgepakt zijn door experts. Hoe is dat gegaan in de zorg, door productie, met coronatesten en in de ontwikkeling van vaccins? Hoe kunnen lessen uit deze tijd gebruikt worden in de toekomst? Rob van der Kolk, directeur hartcentrum Amsterdam UMC en coördinator LCH, vertelt over hoe een nauwe samenwerking zorgde voor voldoende beschermingsmiddelen en een goede ondersteuning van de zorg. Jan Groen, CEO Intravacc, gaat in op de benodigde deskundigheid bij het ontwikkelen van vaccins en het desgewenst opschalen van productie, terwijl Pier Eringa (voorzitter Testen voor Toegang) vertelt over het massaal organiseren van coronatesten met een maatschappelijk doel. (donderdag 29 september, van 13:00 – 16:00 uur).

 

Robotics – Industry & Science

Robotica is niet meer weg te denken in de industrie, terwijl de wetenschap robots steeds verder weet te verbeteren. Bovendien zijn robots in deze tijden van personeelsschaarste broodnodig. In dit Engelstalige WoTS Stories-programma zal Georgios Petropoulos (MIT, Stanford University, Bruegel) de impact van robotica op de werkgelegenheid, economie en de werkvreugde belichten, terwijl Julian Langowski (WUR) dieper ingaat op de impact van de natuur op biometrie. Want er valt ook van de boomkikker veel te leren. Paul Buisman (Moba) vertelt hoe robots sneller inzetbaar zijn door middel van standaardisatie en Robert van Riet (MAREL) vertelt hoe kunstmatige intelligentie en 3D-scans robots aangestuurd kunnen worden. (vrijdag 30 september, van 09:00 – 12:15 uur)

Meld u nu aan voor de beurs 

Partners