Met een team van professionals zetten wij ons dagelijks in om de risico’s aan elektrotechnische infrastructuren, gebouwen, (water)bouwkundige constructies of transportleidingen te voorkomen en/of te beperken. Door een jarenlang opgebouwde expertise zijn wij in staat om particulieren, ondernemingen en overheden te ontzorgen. Door het vertalen van de wettelijke eisen en richtlijnen naar de dagelijkse praktijk, leveren wij een wezenlijke bijdrage aan een veilige bedrijfsvoering, reductie van kosten en continuïteit van productieprocessen, kortom: een duurzame leef –en werkomgeving.

Waarde bieden

Waarde bieden is een steeds belangrijker begrip. Rekenden we vroeger op basis van enkel een bestek, nu verdiepen we ons in een veel vroeger stadium uitgebreid in onze klant en zijn stakeholders. Waar is behoefte aan? Hoe kunnen we uw vraagstukken oplossen? En wat kunnen we toevoegen aan uw business: nu en in de toekomst?

Complexe uitdagingen

Werken aan complexe uitdagingen en het creëren van oplossingen dragen bij aan actieve samenwerking met onze opdrachtgevers netwerk- en ketenpartners. Door cocreatie naar een hoger en meer collectief niveau te tillen onstaan nieuwe innitiatieven en is er ruimte om te komen tot innovatieve diensten en producten.

Voor wie werken we

Wij werken voor en met diverse advies -en ingenieursdiensten, (semi)overheden, fullserviceproviders voor accomodaties en infrastructuren, technische dienstverleninger op het gebied van informatie – en communicatietechnologie, elektrotechniek en werktuigbouw, diversie oliemaatschappijen en opleidingsinstituten.

Op welke manier

Met elkaar geven we handen en voeten aan onze missie. In het dagelijks contact met onze klanten, maar ook onder elkaar. Onze kernwaarden vormen ons kompas om op koers te blijven. Om met elkaar een cultuur creëren die past bij een goede werkgever en een toonaangevende marktleider. Door samen te werken, proberen we op alle fronten elkaars verwachting te overtreffen. Iedere dag weer.

en_GBEnglish (UK)