VeriMark is een onafhankelijk inspectie- en adviesbureau die uiteenlopende (document)verificaties uitvoert en tevens trainingen en opleidingen geeft over (elektro)medische (installatie)techniek.

In de praktijk gaan bouwprocessen, met één of meer medische gebruikte ruimte(n) met bijbehorende classificatie, vaak gepaard met dezelfde ontwerp- of montage valkuilen. Deze kunnen veelal in een voorstadium worden geëlimineerd. VeriMark helpt bij het uitleggen van (interpretatieverschillen in) de norm NEN 1010:2015 (rubriek 710), maar ook eerdere edities en bij het helpen vaststellen van de bijbehorende classificatie bij het medisch handelen. Deze verantwoordelijkheid ligt namelijk bij de medicus, maar deze medicus is in de meeste gevallen (elektrotechnisch gezien) een “leek”. Er zijn een aantal onderwerpen die vooraf moeten worden bepaald:

 • Ruimteclassificatie: groep 0, groep 1, groep 2 (deze werden in de eerdere edities van NEN 1010 “klasse 0, klasse 1, klasse 2 en klasse 3 genoemd)
 • Aanwijzen van vitale levensondersteundende toestellen (uitschakeltijd vanuit installatie eis 0,5 seconde)
 • Welk gebied wordt patiëntenomgeving en hoe stel ik die vooraf vast?
 • Accepteer ik meer dan 10 mV (maximaal 100 mV) op een object buiten patiëntenomgeving?
 • Welke grote verbruikers (vermogen) zijn te verwachten? (wellicht apart aan te wijzen wandcontactdoos of CEE-form)
 • Groepencodering wandcontactdozen (bijvoorbeeld label: “TR 1+0 GR. 3N”)
 • Functiecodering wandcontactdozen (bijvoorbeeld label: “t.b.v. bloedverwarmer”)
 • Waar zijn de grootste aardlekstromen te verwachten?
 • Aantal noodzakelijke wandcontactdozen en vereffeningspunten
 • Bepaal een maximum aantal wandcontactdozen op een medisch IT stelsel
 • Vermogen van het medisch IT stelsel;1600 VA (8A) t/m 3300 VA (16A)
 • Rood of geel kleurig signaallampje bij aardfout of overbelasting
 • Doormelding van aardfout of overbelasting naar GBS
 • Welke delen stel ik geïsoleerd op
 • Hoe bouw ik daarmee het vereffeningssysteem op?
 • Wat te doen met twee aanliggende (bij elkaar horende) ruimten…etc.
en_GBEnglish (UK)