Waterstof

Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Om waterstof verantwoord te kunnen gebruiken, is het van belang om te weten hoe het gas zich gedraagt in verschillende situaties. Daarnaast is er al veel ervaring met de productie en toepassing van waterstof binnen de industrie.

In deze kennisbank vindt u informatie over mogelijkheden en de technische aandachtspunten bij de productie en inzet van waterstof. Schrijf u ook in voor de bezoekersnieuwsbrief om op de hoogte te blijven van actuele (online) events en thema’s.

 

 

 


Webinars

Waterstof industrie is meer dan H2 productie; 3 feiten over nieuwe kansen
De waterstof industrie is niet alleen de productie van H2 maar heeft impact op verschillende industriesectoren. Deze revolutie in energie is een must om de klimaatdoelstellingen te halen. John van Leeuwen van Klippon – Weidmuller Benelux vertelt in dit webinar over de noodzakelijke samenwerking tussen de verschillende industrieën en de kansen voor een nieuw businessmodel. Bekijk hier het webinar

Waterstofverbrandingsmotor; groot vermogen, near-zero emission
Een waterstofmotor die toegepast kan worden in een generatorset met een vermogen van 105 kVa. O.a. interessant voor toepassingen waarbij groot vermogen gecombineerd moet worden met near-zero emissie. Bijvoorbeeld op bouwlocaties of andere locaties waar een generator van toepassing is. Tijdens dit webinar vertelt Martijn Friederichs van Koninklijke van Twist meer over deze waterstofmotor. Bekijk hier het webinar

Hoe Ultrasone Clamp-on flowmeting kan helpen uw gaskarakteristiek te bepalen in een veranderende aardgasmix
Aardgas als brandstof is niet weg te denken uit Nederland en de wereld. Maar de bronnen van aardgas en samenstelling ervan veranderen en zal verder veranderen door de komst van Waterstof en Biogassen dat opgemengt wordt met het aardgas. In dit webinar van Frank Gerritse van Flexim Instruments wordt geduid hoe door middel van Clamp-on Ultrasone techniek zowel doorstroming als de belangrijkste gas karakteristieken bepaald kan worden. Bekijk hier het webinar

Welke voorwaarden en eisen, maar ook mogelijkheden kun je bij instrumentatie voor de toepassing in waterstof tegenkomen?
Marco Teunizen van JUMO gaat tijdens deze presentatie in op de voorwaarden en eisen die voorbij komen bij toepassing in waterstof. Waar moet je op letten bij de inzet van temperatuur-, druk- en niveausensoren. Wat is noodzakelijk op het gebied van veiligheid (ATEX/SIL). Daarnaast belicht hij ook wat digitalisering als toegevoegde waarde hierin kan brengen. Bekijk hier het webinar

Decentrale onbemande waterstofproductie mogelijk met digital twins in de cloud
Geavanceerde diagnose en bewaking van meetinstrumentatie op basis van digital twins in de cloud maakt decentrale waterstofproductie en beheer op afstand mogelijk. Electrolyzers staan vaak achteraf op een bedrijventerrein of naast een zonnepark. Periodieke inspecties zijn kostbaar en blijken in de praktijk vaak onnodig te zijn. Endress+Hauser maakt diagnose en bewaking van meetinstrumentatie op afstand mogelijk en kan melding geven van onderhoudsbehoefte voordat de installatie stil valt. Bekijk hier het webinar

Waterstof, techniek, overheid en burger. Van idee tot realisatie
Raymond van Kleef en Marcel Mataheru van VIRO gaan in dit webinar onder andere in op de vergunningen (wetgeving, (lokale) politiek, archeologisch onderzoek), stakeholdermanagement en integratie van de systemen (NoBo, Safety, CE). Vooral het politieke aspect van waterstofprojecten wordt vaak onderschat. Omdat de typologie van waterstofstations nog niet volledig is, zijn wetgeving en beleid niet altijd duidelijk, toepasbaar of sluitend. Bekijk hier het webinar

Waterstof de energiedrager bij mobiliteit
Waterstof wordt bij mobiliteit ingezet als energiedrager. Aan de hand van bestaande applicaties presenteert Walter van den Bogaerdt van Kobold Instrumentatie hoe er bij waterstoftankstations nauwkeurig de afgeleverde hoeveelheid waterstof wordt gemeten. Bekijk hier het webinar

Bijmenging van waterstof in het aardgasnet, welke invloed heeft dit op Ultrasone Gasmeters?
Waterstof toevoegen aan het bestaande aardgasnet is een snelle en efficiënte manier om waterstofgas te transporteren en op te slaan. Eigenaren van grote gasmeet- en verwerkingsfaciliteiten staan nu voor de uitdaging om hun meet- en regeltechnologie klaar te maken voor het power-to-gas-tijdperk. Daniel Pereira van SICK NV gaat in dit webinar in op de invloed van het toevoegen van waterstof op ultrasone gasmeters. Bekijk hier het webinar

Artikelen

Duurzame waterstofproductie vormt een uitdaging in het vergroenen van de Nederlandse industrie
In de industrie wordt waterstof al op grote schaal ingezet voor allerhande processen, maar de komende jaren wordt de uitdaging om waterstof duurzaam te produceren en op nieuwe manieren toe te gaan passen in industriële processen. Lees verder…

VSL opent eerste mobiele kalibratiefaciliteit voor waterstof
VSL, ook bekend als het Nationaal Metrologisch Instituut, heeft als eerste partij in Nederland een mobiele kalibratiefaciliteit voor waterstof in gebruik genomen. De faciliteit kan onder andere gebruikt worden om waterstofpompen bij tankstations te kalibreren. Lees verder…

Hoe maken brandstofcellen datacentra schoner en betrouwbaarder
De Nederlandse industrie moet in de toekomst voor een groot deel op waterstof gaan draaien. Daarbij heeft het kabinet ook plannen om waterstof te gebruiken als energiedrager voor de opslag van duurzaam opgewekte stroom. Nedstack, een fabrikant van industriële brandstofcellen, ziet ook kansen voor de energie-intensieve datacentermarkt. Lees verder…

Wat houdt de Europese waterstofstrategie in?
De afgelopen maanden is waterstof voortdurend in het nieuws geweest. Eurocommissaris Frans Timmermans presenteerde de Europese waterstofstrategie, waarbij waterstof als energiedrager een cruciale rol moet gaan spelen in het halen van de klimaatdoelen. Wat zijn nu precies de Europese plannen en wat valt op? Lees verder…

Nederland loopt voorop met waterstofprojecten
Waterstof als energiedrager is door de overheid geoormerkt als een cruciale spil in de energietransitie van Nederland. Eerder schreven we al over het Duits-Nederlandse samenwerkingsproject H2Watt in de Waddenzee waar recentelijk grote vorderingen zijn gemaakt. Maar er zijn op dit moment meerdere waterstofprojecten. Lees verder…

Waterstof speelt vooraanstaande rol bij energietransitie
Nu de regering concrete klimaatplannen en –doelen heeft opgesteld, is de energietransitie in Nederland in een hogere versnelling gezet. Waterstof speelt bij de omslag naar een duurzame energievoorziening een vooraanstaande rol, ook in de gebouwde omgeving, zegt Ad van Wijk, duurzame energieondernemer en deeltijd Professor Future Energy Systems aan de TU Delft. Lees verder…

Visie waterstof Nederlandse overheid
Minister Wiebes heeft afgelopen 30 maart de kabinetsvisie op het gebruik van waterstof bekendgemaakt. Het Kabinet laat in deze visie merken dat waterstof een cruciaal onderdeel is in de transitie naar een duurzamere energievoorziening. Lees verder…