CE-markering en het New Legislative Framework


Op 25 januari 2017 heeft een speciale bijeenkomst plaatsgevonden voor leden van de branche Industriële Elektronica en leden van de Nederlandse EMC-ESD Vereniging. Het programma van die dag is hier na te lezen.

Binnen de branche Medische Technologie is een vergelijkbare ontwikkeling zichtbaar voor de Medical Device Regulation. Op 9 februari 2017 vond een themasessie voor deze branche plaats, waarbij ook andere stakeholders uitgenodigd waren. Beide sessies waren druk bezocht. Waarom is dit nu zo relevant?

Sinds 2016 is het New Legislative Framework in werking getreden. Dat heeft o.a. een impact op de EMC-richtlijn, de Laagspanningsrichtlijn en de Richtlijn Meetinstrumenten. De rollen en verantwoordelijkheden van bedrijven in de keten zijn nadrukkelijker beschreven. Voorheen hadden de richtlijnen (alleen) betrekking op de producent. Nu zijn naast de fabrikant de rollen ‘gevolmachtigde’, ‘importeur’ en ‘distributeur’ toegevoegd.

Tijdens de bijeenkomsten van 25 januari en 9 februari bleek dat leden hongerig naar duidelijkheid zijn, omdat de wijzigingen nieuwe eisen aan leden van FHI stelt. Door de NLF moeten FHI leden meer kennis hebben over CE-markering, de documentatie goed georganiseerd hebben en verantwoordelijkheid dragen voor het op de markt brengen van producten.

Voor leden van de branche Industriële Automatisering kan de NLF dus ook zeer relevant zijn. Als leden de presentaties van 25 januari 2017 wensen te ontvangen, dan zijn die op te vragen bij het bureau. Er wordt ook gekeken of er een bijeenkomst voor de leden van de branche Industriële Automatisering georganiseerd zal worden.