Onderwerp
Lobby

FHI en haar leden vormen gezamenlijk een sterke stem om de belangen van de aangesloten leden te behartigen bij overheden, politiek en diverse maatschappelijke groeperingen. Als je lid wordt van FHI dan sluit je je ook aan bij MKB Nederland. Samen staan we sterk!

FHI vertegenwoordigt een specifieke industriële hoek met technische expertise, die essentieel is voor ons bredere MKB Nederland.
Jacco Vonhof
Voorzitter MKB-Nederland

FHI is lid van MKB-Nederland en René Dijkstra vertegenwoordigt onze federatie in het hoofdbestuur. Dit hoofdbestuur bestaat uit afvaardigingen van diverse brancheorganisaties, variërend van Horeca Nederland tot de bakkers, slagers en accountants. Het spreekt voor zich dat de belangen van al deze brancheverenigingen niet altijd op één lijn liggen, zodat MKB-Nederland zich vooral op onderwerpen richt die alle bedrijven aangaan.

Als FHI hebben we twee speerpunten. De eerste is een praktische aanpak op het gebied van het klimaat en meer specifiek de energietransitie en de ‘stikstofdiscussie’. Veel van onze leden spelen hier op de een of andere reden een rol en kunnen als zodanig een praktische invulling geven aan de uitdagingen die ons te wachten staan. Het andere speerpunt is technisch onderwijs. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het van groot belang dat de volgende generatie technici opgeleid wordt. Hier is ook specifiek aandacht voor het aandeel vrouwen in de techniek.

Het hoofdbestuur komt elke maand bij elkaar onder voorzitterschap van Jacco Vonhof, hierbij ondersteund door Leendert-Jan Visser en het MKB-Nederland team. Jacco en Leendert-Jan vormen een goed koppel en krijgen, vooral achter de schermen, veel zaken geregeld die ons allemaal aangaan. Veel hiervan komt niet eens in het nieuws of moeten we zeggen vooral niet in het nieuws. Zoals Jacco het stelt: “Als jullie mij in het nieuws zien, heb is de zaak eigenlijk al verloren.” Dit is het lot van de lobbyist: als hij succesvol is merk je eigenlijk niet zoveel. Als voorbeeld: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was van plan stagediscriminatie te bestrijden door onderwijsorganisaties stagiaires aan bedrijven toe te wijzen zonder dat het bedrijf daar verder nog zeggenschap over zou hebben.

In veel gevallen is data hierbij onmisbaar en hiervoor is ook jouw hulp onmisbaar. MKB-Nederland heeft hiertoe een ondernemerspanel ingericht waar op specifieke onderwerpen korte enquêtes worden gehouden. Meld je je hiervoor aan bij het MKB Ondernemerspanel. Het is een kleine moeite en help het bedrijfsleven haar wensen en doelstellingen te onderbouwen en daarmee te realiseren.

Enkele andere belangrijke thema’s naast onderwijs en de energietransitie zijn regeldruk, loonontwikkeling, fiscale zaken en (internationaal) verantwoord ondernemen en de hiermee samenhangende CSRD-verplichtingen (Corporate Social Responsibility Directive) die op korte termijn op ons af zullen komen. Ten aanzien van dit laatste onderwerp, geldt dit in eerste instantie weliswaar voor grotere ondernemingen, maar aangezien die verantwoordelijk worden voor de gehele keten, zal het MKB hier ook zeker mee te maken krijgen.

Voorafgaand aan iedere bestuursvergadering hebben Andreas Meijer en René Dijkstra een vooroverleg. Hierbij worden agenda en stukken bekeken en vastgesteld wat het FHI in wil brengen en waar we min of meer gewoon ‘meestemmen’. Het is dan nog niet altijd eenvoudig om onze punten goed over tafel te krijgen, maar dit zien we dan als een uitdaging.

Als er specifieke onderwerpen of vragen zijn die op MKB-Nederland niveau aan de orde kunnen worden gebracht, horen we dit graag. Dat kan via info@fhi.nl.

Gerelateerd nieuws

en_GBEnglish (UK)