Aantonen bedrijfsgrootte mkb-onderneming voor betalingstermijn

Aantonen bedrijfsgrootte mkb-onderneming voor betalingstermijn Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

Per 1 juli dit jaar is de nieuwe regeling ingegaan waarbij voor grote ondernemingen een wettelijke betaaltermijn geldt van 30 dagen voor mkb-leveranciers. Goed nieuws voor mkb-ondernemers, maar hoe werkt dit in de praktijk? Van diverse FHI-leden kregen wij vragen over het aantoonbaar maken van hun bedrijfsgrootte.

Bedrijfsgrootte

Wanneer er sprake is van een mkb-onderneming, geldt voortaan een wettelijke betalingstermijn van 30 in plaats van 60 dagen. Om aan te tonen dat je een mkb-onderneming bent, moet je voldoen aan tenminste twee van deze drie punten:

  • De onderneming heeft een balanstotaal van minder dan € 20 miljoen
  • De onderneming heeft een netto-omzet van minder dan € 40 miljoen
  • De onderneming heeft minder dan 250 werknemers in dienst

Daarbij wordt gekeken naar de 'juridische entiteit' waarmee je zaken doet. Dus de bv, nv, of coöperatie die op de factuur staat. Deze nieuwe regeling is met ingang van 1 juli 2023 ook van toepassing op afspraken die al waren gemaakt voor 1 juli 2022.

Praktijk

In de praktijk blijkt dat meerdere grote ondernemingen bewezen willen zien dat je daadwerkelijk onder deze normen valt en daarmee onder de nieuwe regeling valt. Op diverse manieren wordt van mkb-ondernemers verwacht dat ze dit kunnen aantonen, bijvoorbeeld door het laten invullen van formulieren. In deze formulieren wordt allerlei bedrijfsinformatie gevraagd. Hoe kun je hier als mkb-ondernemer mee omgaan?

Formulieren

De formulieren die gebruikt worden zijn voor grote organisaties een middel om inzicht te krijgen op de te hanteren betalingstermijnen. Het invullen van formulieren is een mogelijkheid, maar kost administratief tijd. Ook is het de vraag of alle gevraagde informatie gedeeld moet worden. Zijn er andere manieren voor grote ondernemingen om inzicht te krijgen? En ben je verplicht als mkb’er om de formulieren (volledig) in te vullen?

Alternatieven

Van FHI-leden mag verwacht worden dat ze bewijzen/onderbouwen dat ze mkb’er zijn, zodat ze met recht een beroep op de wettelijke betaaltermijn doen. Een alternatief is dat de FHI-leden hun jaarcijfers (jaarrekening) overleggen, aangevuld met een verklaring over het aantal werknemers voor zover dat niet in de jaarrekening is opgenomen.

Als dat niet wenselijk is, omdat er dan teveel informatie wordt verstrekt, dan kun je overleggen met de betreffende grote onderneming of je wellicht een accountantsverklaring kunt afgeven. Mocht je dus je twijfels hebben als mkb-onderneming over de aan te leveren informatie, dan kan het zeker raadzaam zijn om hierover contact op te nemen met de betreffende grote organisatie om tot overeenstemming te komen welke informatie wel en niet te verschaffen.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over de betalingstermijn en de alternatieven? Neem dan contact op met Sander Pieroelie van FHI-Advies via legal@fhi.nl of 06 - 222 878 65.