Autonomous Operations

Autonomous Operations Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

Op 7 november hebben eindgebruikers, system integrators en leveranciers van industriële automatisering bij FHI met elkaar gesproken over dit thema. Het is een eenvoudige titel, die niet echt makkelijk eenduidig te maken is in een simpele definitie.

Maar goed. Dat geldt ook voor smart industry, Industry 4.0 en Industrial Internet of Things.

Misschien moet je ook minder naar een definitie kijken, maar meer met elkaar afvragen wat bedoelen we er ongeveer mee en wat willen we met die ontwikkeling? De professionals die op 7 november bij elkaar kwamen hebben dat nadrukkelijk gedaan.

De procesindustrie wil met Autonomous Operations een transitie maken naar processen die tussen geplande shutdowns volledig autonoom verlopen. De groep was realistisch om te zien, dat er nog veel fabrieken in een tweede fase zitten, waarbij de vijfde fase als het ideaal wordt beschouwd. De groep professionals was het eens, dat we gewoon aan de slag kunnen met bestaande definities, structuur en technologie.

De doelen zijn ook duidelijk. De maatschappelijke uitdagingen vragen om een industrie, die goed past binnen onze omgeving, met minder technische experts werkt, de supply-chain door samenwerking beter onder controle heeft en breder naar de functie voor de maatschappij kijkt. Het autonome proces moet daarvoor de basis zo georganiseerd hebben, dat er meer holistisch advies komt voor het functioneren in het algemeen.

Dat gaat de professional van de toekomst interessant werk bieden, zorgt voor een klimaat vriendelijke aanpak en verbetert de efficiency & effectiviteit van de organisaties.

Dit toekomstbeeld kan trouwens alleen maar gerealiseerd worden, als de wensen in de maatschappij met daden ondersteund worden. Er zijn nu praktische acties nodig, goede voorbeelden (in or out the box) en dan weer nieuwe investeringen. Die zijn er nog te weinig, ook al willen we elkaar graag ‘de boodschap verkopen’ dat het er al is.

Ik sta open voor meer goede voorbeelden van professionals die dit lezen: p.petersen@fhi.nl.