Duurzaamheidsrapportage CSRD: rapporteren over de impact van jouw onderneming op mens en milieu

Duurzaamheidsrapportage CSRD: rapporteren over de impact van jouw onderneming op mens en milieu Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

Op 1 januari 2024 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking getreden. De CSRD verplicht ondernemingen binnen de Europese Unie te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens, milieu en maatschappij. De richtlijn verplicht organisaties grote hoeveelheden data te verzamelen, te verwerken en te publiceren. Wat betekent dit voor jouw organisatie?

In 2022 heeft de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen als onderdeel van de Europese Green Deal. Dit verplicht bedrijven om verslag uit te brengen over de impact van onder andere beleid, processen en financiering op biodiversiteit en ecosystemen. De richtlijn draagt bij aan het doel van de Europese Unie om in 2050 klimaatneutraal te zijn en vergroot de transparantie op niet-financiële aspecten van de bedrijfsvoering.

De CSRD hanteert het dubbele materialiteitsprincipe. Volgens dit principe worden duurzaamheidskwesties vanuit twee perspectieven bekeken. Enerzijds bepaal je de positieve en negatieve impact die jouw organisatie heeft op de omgeving, zoals bijvoorbeeld schade aan de natuur. Anderzijds onderzoek je de kansen en risico’s van duurzaamheid gerelateerde ontwikkelingen op de organisatie, bijvoorbeeld wanneer jouw fabriek in een gebied staat met een hoog risico op overstromingen.

Voor wie is de CSRD?

De verplichting om aan de CSRD te voldoen treedt gefaseerd in werking. De nieuwe richtlijn is over het boekjaar 2024 van toepassing op bedrijven die voorheen al onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vielen. Dit zijn voornamelijk grote organisaties van openbaar belang, zoals beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeraars. Zij zijn onder de NFRD sinds 2018 verplicht in hun jaarverslag te rapporteren over duurzaamheidsinformatie. Vanaf 2025 geldt de CSRD ook voor grote ondernemingen die voorheen nog niet onder de NFRD vielen. Een bedrijf is groot als het voldoet aan minimaal twee van de volgende criteria:

  1. Meer dan 250 medewerkers
  2. Meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar
  3. Meer dan 25 miljoen euro op de balans

Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026

Niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven

Het niet-beursgenoteerde mkb valt buiten de CSRD, maar gaat de effecten ervan merken. Dit gebeurt als een bedrijf uit die categorie onderdeel is van de waardeketen van een rapportageplichtig bedrijf en gevraagd wordt om informatie aan te leveren. Als mkb-onderneming kun je hierop anticiperen door goed geïnformeerd te zijn. Zorg dat je goed voorbereid bent op vragen en dat je inzicht hebt in je eigen keten. Overigens is de verwachting dat ook niet-beursgenoteerde mkb’ers in de toekomst op een bepaalde manier over duurzaamheid moeten gaan rapporteren. Om je daar goed op voor te bereiden kun je vrijwillig gebruik maken van de Europese mkb-duurzaamheidsrapportage-standaarden (VSME). Deze worden halverwege 2024 verwacht.

FHI volgt de ontwikkelingen op de voet. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Bronnen en handige links