Eerste hulp bij Brexit

Eerste hulp bij Brexit

Door: FHI, federatie van technologiebranches

De Brexit, hoe deze ook vorm zal krijgen, heeft een wezenlijke impact op ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. En de aanstaande scheiding maakt het Nederlandse bedrijfsleven zenuwachtig. In dit artikel wijzen we ondernemers met een reeks tips op een aantal voorbereidingen die, ondanks de huidige onzekerheid over hoe de Brexit vorm zal krijgen, nu al getroffen kunnen worden.

Bij ondernemers heerst vooral de vrees dat de administratieve lasten zal toenemen. Maar ook de kans op oponthoud aan de grens, onduidelijkheid over invoerrechten en belastingen maken bedrijven zenuwachtig. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt namelijk dat een aanzienlijk deel (39 procent) van de ondernemers in Nederland nog niet is voorbereid op Brexit en 46 procent slechts gedeeltelijk.

Deze cijfers zijn opmerkelijk, omdat 81 procent van de ondervraagde ondernemers aangeeft een aanzienlijke impact te verwachten van het Britse vertrek uit de Europese Unie. En Nederland behoort tot de top drie van grootste exportverliezers mocht het uitdraaien op een ‘no deal’-Brexit. Toch is een goede voorbereiding in aanloop naar de mogelijk onafwendbare 'deadline' van 29 maart 2019 het halve werk.

Aandachtspunten

 • Afhankelijk van welke vorm de Brexit zal krijgen, zullen ondernemers op 1 april 2019 of anders naar verwachting vanaf 2021 met douaneprocedures te maken krijgen, omdat het Verenigd Koninkrijk dan als een ‘derde land’ wordt gezien. Volgens schattingen doen circa 35.000 Nederlandse ondernemingen zaken met de Britten, maar hebben zij vaak nog geen enkele ervaring met douanezaken.

  De Douane zegt dat de voorbereidingen, bijvoorbeeld om een EORI-nummer aan te vragen of het opnieuw inrichten van bepaalde software, enkele maanden kunnen duren. Het is dus voor ondernemers raadzaam om op tijd te beginnen. Om hen op weg te helpen, heeft de Douane een stappenplan op zijn website geplaatst.

 • Een ander aandachtspunt is de supply chain. Het is niet ondenkbaar dat de wachttijden voor de Britse grens flink zullen oplopen. Het is daarom goed om uw logistieke keten tegen het licht te houden. Loont het bijvoorbeeld om extra voorraden in het Verenigd Koninkrijk aan te houden?

  Of kunt u wellicht beter op zoek naar andere afzetgebieden binnen de EU? Want uit onderzoek (pdf) van het Britse Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) blijkt dat twee derde van de bedrijven in de EU die met Britse leveranciers werken overwegen om hun supply chain te verleggen.

 • De wisselkoersrisico’s tussen de euro en het Britse pond vormen ook een potentieel risico naarmate de Britse uittreding op 29 maart dichterbij komt. De pond heeft de afgelopen maanden al een volatiel karakter. Bekijk daarom de mogelijke financiële risico’s en hoe u zich zoveel mogelijk kunt indekken tegen sterk fluctuerende valutakoersen. Zo kunt u denken aan het afsluiten van termijncontracten. Doe navraag bij uw bank of financieel adviseur.

Informatie van overheden

 • De Rijksoverheid biedt op haar speciale Brexitloket-website de Impact Scan-tool aan. Deze tool belooft u aanvullende tips op maat te geven. Thema’s die aan bod komen zijn im- en export, diensten, transport, toelevering en intellectueel eigendom.

  Volgens de Rijksoverheid is de impact scan geschikt voor alle soorten bedrijven. Wel benadrukt het Rijk dat deze scan u op elk moment het beste advies voor uw bedrijf geeft, gebaseerd op de situatie zoals die dan is, maar het geeft u, zolang de onderhandelingen tussen EU en Verenigd Koninkrijk nog lopen, geen uitsluitsel.

 • Big BenOok de Britse overheid biedt via een website informatie over de Brexit en de laatste stand van zaken. De regering heeft documenten gepubliceerd over de stappen die moeten volgen mocht onverhoopt een harde Brexit toch plaatsvinden.

 • Speciaal voor Nederlandse mkb’ers heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brexit-vouchers ontwikkeld. Deze vouchers geven recht op een subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.

  U kunt een vergoeding van 50 procent van de werkelijk gemaakte kosten krijgen, tot een maximum van 2.500 euro exclusief btw. Er gelden wel een aantal voorwaarden. Details over deze regeling kunt u vinden bij de RVO.

 • MKB-Nederland, VNO-NCW en de Rijksoverheid werken ook samen in het informeren van ondernemers via de portal Hulpbijbrexit.nl.

Personeel en HRM

 • Bedrijven die Brits personeel inhuren of personeel uitzenden naar het Verenigd Koninkrijk krijgen ook te maken met de gevolgen van de Brexit. De Nederlandse werkgeversvereniging AWVN inventariseerde in een artikel hoe zij zich op het gebied van personeelsbeleid en HRM kunnen voorbereiden op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

  Denk aan vragen als 'welke visa en verblijfs- of tewerkstellingsvergunningen zijn nodig om legaal in een land te werken?' of 'aan welke sociale verzekeringswetgeving is een werknemer onderworpen en kan deze bij de internationale uitzending worden voortgezet?'.

 • De Europese Commissie heeft een FAQ (pdf) over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit opgesteld. Deze afspraken zijn verwerkt in het concept-uittredingsakkoord dat de EU en het Verenigd Koninkrijk willen sluiten. De EU, het Europees Parlement en het Britse parlement moeten dat akkoord nog goedkeuren. Daarna zijn de afspraken pas geldig.

Meer eerste hulp bij Brexit

 • Ondernemers die worstelen met de consequenties van de Brexit kunnen ook terecht bij het programma Brexit Buddies. Dit project, opgezet door MKB Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt mkb-bedrijven toegang tot experts van grote bedrijven, branches, de douane en bijvoorbeeld AWVN, BCC, KvK en evofenedex. Naast een aantal bijeenkomsten zullen enkele online-sessies worden gehouden waarbij ondernemers hun vragen op de experts kunnen afvuren.

 • Met vragen kunt u ook terecht bij het Brexitloket op telefoonnummer 0800-023 5327. U kunt het Brexitloket ook per e-mail benaderen.

 • Heeft u als FHI-lid vragen rondom het aanstaande Britse vertrek uit de EU? Neem contact op met Andreas Meijer, adjunct-directeur Branches via: a.meijer@fhi.nl. U kunt ook via de FHI LinkedIn-groep Internationaal Ondernemen vragen voorleggen en profiteren van de diverse voordelen voor lidbedrijven die internationaal (willen) ondernemen.

 • VNO-NCW heeft een tweewekelijkse nieuwsbrief waarin de laatste ontwikkelingen rondom de Brexit worden besproken. U kunt zich hier abonneren.