Eerste matchmaking EMC-ESD en PLOT Vereniging bij NLR een groot succes!

Eerste matchmaking EMC-ESD en PLOT Vereniging bij NLR een groot succes! Door: Federatie van Technologie branches

Op vrijdag 12 mei waren circa 50 leden van beide verenigingen te gast bij NLR in Marknesse. Naast het netwerken stonden er ook interessante presentaties op het programma rondom het thema ‘Toepassingen van apparatuur buiten de omgeving waarvoor het ontworpen is’. De bijeenkomst werd afgesloten met 3 interessante rondleidingen in het EMC lab, Drone center en bij de afdeling Full Scale testen & Non Destructive Inspection. Het was een enorm geslaagde dag, waarbij netwerken en kennisoverdracht centraal stonden.

Jan-Kees van der Ven van RH Marine gaf een presentatie over COTS (Commercial of the shelf) apparatuur aan boord van marineschepen. Wanneer je deze apparatuur aan boord van marineschepen toepast dien je rekening te houden met diverse externe factoren; bewegingen, vibraties, temperatuur, luchtvochtigheid, materialen en EMC. De conclusie is dat het gebruik van COTS apparatuur buiten de omgeving waarvoor het ontworpen is veilig aan boord geïntegreerd kan worden, mits je; duidelijke afspraken maakt met alle betrokkenen, een risico inventarisatie maakt, goede risicobeperkende maatregelen bepaalt, controleert of de risicobeperkende maatregelen correct worden uitgevoerd en je valideert dat de aannames juist waren en de mitigerende maatregelen effectief zijn.

Harry Roossien, werkzaam voor Dopple en tevens voorzitter van de PLOT vereniging, ging vervolgens in op de statische elektriciteit versus de productbetrouwbaarheid. Als voorbeeld gebruikt Harry hiervoor de bluetooth headsets. Een product kan nog zo goed getest en voldoen aan alle gestelde eisen, wanneer deze onjuist en buiten de specificaties gebruikt wordt heeft dit gevolgen en kan dit leiden tot direct en/of latent falen. Mogelijke oplossingen zijn labyrint in behuizing, ESD protectie componenten, aarding/afleiding en shielding.’

Gastheer NLR gaf, na een korte bedrijfsintroductie, voorbeelden van kwalificatie en certificatie activiteiten voor lucht- of ruimtevaart toepassingen waarbij (deels) gebruik gemaakt wordt van COTS onderdelen of systemen. Voorbeelden hiervan zijn de biertrolley of tablets aan boord.

De gegeven presentaties zijn voor de leden nog terug te bekijken op de mediabibliotheek op de EMC-ESD website.