Europese plannen voor duurzame renovatie gebouwen

Europese plannen voor duurzame renovatie gebouwen Door: FHI

Eurocommissaris Frans Timmermans heeft plannen bekendgemaakt waarin EU-landen de komende tien jaar twee keer zoveel gebouwen moeten renoveren om zo het energieverbruik terug te dringen. Dit draagt bij aan de EU-doelstelling om in 2050 als Europese Unie geheel klimaatneutraal te zijn.

In de nieuwe plannen staat dat de renovatie van gebouwen om het energieverbruik flink te verminderen cruciaal is in het halen van de EU-doelstellingen. De Europese Commissie wil hierbij een minimale norm instellen voor de energieprestaties van gebouwen. Deze norm moet ook verplicht worden. De EU zal bovendien Europese subsidies beschikbaar stellen. Dit zal onder andere gefinancierd worden uit het coronaherstelfonds.

De plannen zorgen daarnaast ook voor extra banen. Deze nieuwe strategie richt zich vooral op drie thema’s: het energiezuiniger maken van gebouwen, een koolstofvrije verwarming en koeling, en de renovatie van openbare gebouwen.

Op dit moment wordt 36 procent van de uitstoot van broeikasgassen in de EU veroorzaakt door de gebouwde omgeving. Er zijn op dit moment meer dan 200 miljoen gebouwen in de EU die voor 2001 zijn gebouwd. Deze gebouwen lopen achter qua energieprestatie en moeten grondig worden gerenoveerd om de plannen uit de Europese Green Deal te behalen.

Op dit moment worden er in Nederland ook gesprekken gevoerd over de invoering van nieuwe convenanten over CO2-reductie voor de industrie en een routekaart voor de gebouwde omgeving. Als hier meer over bekend is dan zullen wij dit met u delen.

Meer weten? Lees vooral dit artikel op Europa.nu.