FHI Advies: Model Gedragscode voor een Veilige Werkomgeving

FHI Advies: Model Gedragscode voor een Veilige Werkomgeving Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

Om een veilige en gezonde werkcultuur te bevorderen, is het essentieel om ongewenst gedrag op de werkvloer actief te voorkomen en aan te pakken. Een effectieve maatregel die je als werkgever kunt nemen, is het toepassen van een gedragscode. Als lid van FHI kun je nu gebruik maken van ons model voor een gedragscode integriteit, opgesteld in samenwerking met FHI Advies-partner Vestius Advocaten.  

Dit model biedt praktische richtlijnen voor het opstellen van een gedragscode, met als primair doel het bevorderen van een gezonde en veilige werkomgeving. Het voldoet aan wettelijke voorschriften, met specifieke aandacht voor de Arbowet, en draagt bij aan het creëren van een veilige werkomgeving.

De focus van dit beleid ligt op integer handelen en het voorkomen van psychosociale werkbelasting, waaronder intimidatie, pesten, discriminatie en andere ongewenste gedragingen. Je kunt het model naar eigen inzicht aanpassen en implementeren, zodat het aansluit bij de specifieke behoeften van jouw organisatie.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen we je naar de volledige versie van het beleid, die toegankelijk is via het FHI-ledenportaal MijnFHI.nl onder FHI Advies Modelovereenkomsten (Modelregeling Intern sanctiebeleid).