FHI Economische Barometer: trends Q3 2023

FHI Economische Barometer: trends Q3 2023 Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

Onze Economische Barometer geeft per kwartaal een actueel overzicht van economische verwachtingen binnen verschillende branches. Deze barometer bevat meerdere indicatoren, zoals omzetgroei, orderportefeuille, kansrijke gebieden en potentiële bedreigingen. Het derde kwartaal van 2023 (Q3) ziet er niet bepaald positief uit. De negatieve trend van de afgelopen kwartalen zet zich voort.   

Industriële elektronica

Binnen de branche industriële elektronica is al langer sprake van een trend. Veel bedrijven hebben te maken met een verslechterde orderpositie ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het percentage bedrijven dat dat in Q1 aangaf betrof 40%. In Q2 steeg dat naar 55%, inmiddels spreken we van 60%. Maar ook de verwachtingen voor de orderpositie in het huidige vierde kwartaal zijn pessimistischer. Ook in de totale omzetverwachting zie je deze trend terug. 

Oorzaken die worden genoemd voor deze negatieve trend zijn bijvoorbeeld de recessie in de maaksector en concurrentie uit China. Maar er liggen ook kansen. Bijvoorbeeld op het gebied van defensie en internationale verkoop. 

Industriële automatisering

Ook in deze branche verslechterde de orderpositie in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Spraken we in Q1 nog van een percentage van 17%, inmiddels hebben we het over ruim 40%. Op de vraag ‘wat verwacht je van jouw orderpositie dit kwartaal vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar?’ antwoordden in Q2 nog 28% van de bedrijven negatief. In dit kwartaal steeg dat percentage naar 42%. Ook de omzet daalde en er wordt geen verbetering verwacht.  

Bedrijven geven aan dat dit ligt aan de vele onrust die er momenteel speelt in de wereld, bijvoorbeeld op geopolitiek vlak. Het maakt dat investeringen worden uitgesteld.  

Laboratorium technologie

In deze branche pakt de orderpositie dit kwartaal in vergelijking met vorig jaar positiever uit. In Q2 gaf een kleine meerderheid van 54% van de bedrijven aan dat die was verslechterd, terwijl het in Q3 om 36% gaat. In Q2 was de verwachting van de meeste bedrijven nog dat hun orderpositie zou verbeteren, in Q3 geeft de grootste groep (circa 42%) respondenten aan dat de orderpositie zal verslechteren. 

Verwachte orderpositie, omzet, verwachte omzet; het aantal bedrijven dat een verslechtering verwacht stijgt op alle vlakken aanzienlijk. De reden? Ook hier recessie en een rem op investeringen. Kansen liggen er in de toekomst dan weer op het gebied van AI, duurzaamheid en innovatie. 

Gebouwautomatisering

Net als in het vorige kwartaal kunnen we de resultaten van de branche gebouwautomatisering niet rapporteren vanwege een beperkte respons.